<<
>>

Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Навчальний посібник складено за логікою та змістом у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра. Враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

У посібнику простежується зв'язок теоретичних наробітків із практичними рекомендаціями, що робить його цікавим і корисним для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів

<< | >>
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
ТЕМА 1. Сутність і функції грошей
ТЕМА 2. Грошовий обіг і грошові потоки
ТЕМА 3. Грошовий ринок
ТЕМА 4. Грошові системи
МОДУЛЬ 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
ТЕМА 5. Інфляція та грошові реформи
ТЕМА 6. Валютний ринок і валютні системи
ТЕМА 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
ТЕМА 8. Роль грошей у ринковій економіці
МОДУЛЬ 3. РОЛЬ ТА МІСЦЕ КРЕДИТУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
ТЕМА 9. Теорія грошей
ТЕМА 10. Сутність і функції кредиту
ТЕМА 11. Форми, види і роль кредиту
ТЕМА 12. Теоретичні засади процента
МОДУЛЬ 4. ГРОШІ, КРЕДИТ ТА БАНКИ
ТЕМА 13. Фінансове посередництво грошового ринку
ТЕМА 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків
ТЕМА 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління
ТЕМА 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною

Книги и учебники по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит:

 1. Ответы на экзаменационные вопросы. Деньги. Кредит. Банки. - 2011 год
 2. Шпаргалка. История кредитно-денежной системы - 2010 год
 3. Приходько А.В.. Шпаргалка по рынку ценных бумаг. - 2010 год
 4. Кравцова Г.И.. Деньги, кредит, банки - 2010 год
 5. Лаврушин О.И.. Деньги, кредит, банки - 2009 год
 6. Трошин А. Н., Мазурина Т. Ю., Фомкина В. И.. Финансы и кредит. - 2009 год
 7. Жуков, Е.Ф., ред.. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. - 2008 год
 8. Щетинін А. І.. Гроші та кредит - 2008 год
 9. Косарева Н.Б.. Основы ипотечного кредитования - 2006 год
 10. Ермасова Н.Б.. Деньги, кредит, банки. Ответы на экзаменационные вопросы - 2006 год
 11. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л.. Гроші та кредит - 2006 год
 12. Савлук М.І.. Гроші та кредит - 2002 год
 13. Дробозина Л.А.. Финансы: Учебник для вузов - 2001 год
 14. Жуков Е.Ф.. Общая теория денег и кредита - 1998 год
 15. Рябенко А.М.. Гроші і кредит - 1996 год