<<
>>

Михайловська І.М., Ларіонова К.Л.. Гроші та кредит. 2006

Зміст підручника відповідає тематиці, передбаченої галузевим стандартом вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра" напряму 0501 "Економіка і підприємництво". У підручнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових, кредитних та валютно-фінансових відносин, механізму їх функціо­нування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики. Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій, законодавчих актів. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

<< | >>
ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА
ГРОШОВИЙ РЫНОК
ГРОШОВІ СИСТЕМИ
ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти
Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу
ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ
Основні постулати абстрактної теорії грошей
Напрями монетарної теорії грошей
КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ
Фінансово-кредитна система та характеристика її елементів
ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО- КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

Книги и учебники по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит:

 1. Ответы на экзаменационные вопросы. Деньги. Кредит. Банки. - 2011 год
 2. Шпаргалка. История кредитно-денежной системы - 2010 год
 3. Приходько А.В.. Шпаргалка по рынку ценных бумаг. - 2010 год
 4. Кравцова Г.И.. Деньги, кредит, банки - 2010 год
 5. Лаврушин О.И.. Деньги, кредит, банки - 2009 год
 6. Трошин А. Н., Мазурина Т. Ю., Фомкина В. И.. Финансы и кредит. - 2009 год
 7. Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник. - 2008 год
 8. Жуков, Е.Ф., ред.. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. - 2008 год
 9. Щетинін А. І.. Гроші та кредит - 2008 год
 10. Косарева Н.Б.. Основы ипотечного кредитования - 2006 год
 11. Ермасова Н.Б.. Деньги, кредит, банки. Ответы на экзаменационные вопросы - 2006 год
 12. Савлук М.І.. Гроші та кредит - 2002 год
 13. Дробозина Л.А.. Финансы: Учебник для вузов - 2001 год
 14. Жуков Е.Ф.. Общая теория денег и кредита - 1998 год
 15. Рябенко А.М.. Гроші і кредит - 1996 год