>>

Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Курс «Гроші та кредит» належить до циклу фунда­ментальних економічних дисциплін. У цьому курсі за певного логічною системою розглядаються всі питання, пов'язані з грошима та їх рухом. Підручник складено за логікою і змістом новітньої програми «Гроші та кредит» і щодо цього він відповідає вимогам держав­ного стандарту освіти стосовно обов'язкових навчальних дисци­плін.

| >>

Книги и учебники по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит:

 1. Ответы на экзаменационные вопросы. Деньги. Кредит. Банки. - 2011 год
 2. Шпаргалка. История кредитно-денежной системы - 2010 год
 3. Приходько А.В.. Шпаргалка по рынку ценных бумаг. - 2010 год
 4. Кравцова Г.И.. Деньги, кредит, банки - 2010 год
 5. Лаврушин О.И.. Деньги, кредит, банки - 2009 год
 6. Трошин А. Н., Мазурина Т. Ю., Фомкина В. И.. Финансы и кредит. - 2009 год
 7. Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник. - 2008 год
 8. Жуков, Е.Ф., ред.. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. - 2008 год
 9. Косарева Н.Б.. Основы ипотечного кредитования - 2006 год
 10. Ермасова Н.Б.. Деньги, кредит, банки. Ответы на экзаменационные вопросы - 2006 год
 11. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л.. Гроші та кредит - 2006 год
 12. Савлук М.І.. Гроші та кредит - 2002 год
 13. Дробозина Л.А.. Финансы: Учебник для вузов - 2001 год
 14. Жуков Е.Ф.. Общая теория денег и кредита - 1998 год
 15. Рябенко А.М.. Гроші і кредит - 1996 год