<<
>>

Питання для повторення

1. Визначте умови переходу від феодалізму до індустріального суспільства в країнах Західної Європи.

2. Буржуазні революції XVII - XVIII ст. і їх вплив на розвиток капіталізму.

3.

В чому полягали зміни в сільському господарстві західноєвропейських країн періоду розкладу феодалізму і генезису капіталізму?

4. Зрушення в аграрних відносинах України середини XVII ст.

5. Охарактеризуйте становище українського селянства в другій половині XVII ст.

6. Вкажіть категорії землевласників України другої половини XVII ст.

7. Соціальна еволюція українського козацтва другої половини XVII ст.

8. Розкрийте процес закріпачення селянства у XVIII ст.

9. Українська шляхта і козацька старшина Лівобережної України у XVIII ст.

10. Особливості аграрних відносин Правобережної України кінця XVII - XVIII ст.

11. В чому полягав зміст аграрних відносин Галичини кінця XVII - XVIII ст.?

12. Розвиток сільського господарства України за доби пізнього феодалізму.

13. В чому полягали особливості мануфактурного виробництва України?

14. Охарактеризуйте зміни в соціальній структурі українського суспільства кінця XVII - XVIII ст.

15. Визначте чинники, що впливали на розвиток торгівлі в Україні доби пізнього феодалізму.

16. Які зрушення в господарському житті України свідчили про формування національного ринку?

17. Вкажіть основні напрямки зовнішньої торгівлі України. Які товари були предметом експорту-імпорту?

18. Грошовий обіг в Україні кінця XVII - XVIII ст.

19. Формування кредитної системи і розвиток лихварського капіталу кінця XVII - XVIII ст. в Україні.

20. Фінанси і податкова система України періоду пізнього феодалізму.

21. Характерні риси господарського життя Війська Запорізького низового.

22. Особливості аграрних відносин на Запоріжжі.

23. Торгівля і фінанси Запоріжжя. Особливості становлення і розвитку

<< | >>
Источник: Царенко О.М., Захарчук А.С.. Економічна історія України і світу. 2001

Еще по теме Питання для повторення:

 1. Питання для повторення
 2. Питання для повторення
 3. Питання для повторення
 4. Питання для повторення
 5. Питання для повторення
 6. Питання для повторення
 7. Питання для повторення
 8. Питання для повторення
 9. Питання для повторення
 10. Питання для повторення
 11. Питання для повторення
 12. Питання для повторення
 13. Питання для повторення
 14. Питання для повторення
 15. Питання для повторення
 16. Вопросы для повторения