<<
>>

Питання для повторення

1. В чому полягали основні риси розвитку господарства провідних країн світу на початку 20-х років?

2. Охарактеризуйте економічний розвиток Франції в 20-х роках.

3.

Дайте аналіз господарського життя Англії і США в 20-х роках.

4. Господарство Німеччини в повоєнне десятиліття.

5. Проаналізуйте становище провідних країн світу в період економічно' кризи 1929-1933 рр.

6. Ь чому полягала сутність кейнсіанської концепції економіки, направленої на стабілізацію?

7. Проаналізуйте політику нацистів в Німеччині в період кризи 1929-1933 рр.

8. Проаналізуйте становище в Україні початку 20-х років.

9. З проведення яких заходів розпочалася реалізація нової економічної політики?

10. Визначте основні напрямки, пов'язані з реалізацією економічної політики.

11. Вкажіть факти, які засвідчили відхід від ринкових відносин і становлення командно-адміністративної системи.

12. В чому проявились зрушення в розвитку промисловості країни в 30-х роках?

13. Проаналізуйте зміни в аграрному секторі країни кінця 20-х -в 30-х роках.

14. Охарактеризуйте економічне становище західноукраїнських земель в період між двома світовими війнами

<< | >>
Источник: Царенко О.М., Захарчук А.С.. Економічна історія України і світу. 2001

Еще по теме Питання для повторення:

 1. Питання для повторення
 2. Питання для повторення
 3. Питання для повторення
 4. Питання для повторення
 5. Питання для повторення
 6. Питання для повторення
 7. Питання для повторення
 8. Питання для повторення
 9. Питання для повторення
 10. Питання для повторення
 11. Питання для повторення
 12. Питання для повторення
 13. Питання для повторення
 14. Питання для повторення
 15. Питання для повторення
 16. Вопросы для повторения
 17. Вопросы для повторения
 18. Вопросы для повторения