<<
>>

ЧАСТИНА 4. ЯВИЩА ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Міжнародні системи. Поняття і структурні особливості. Ієрархія держав у міжнародній системі. Типи міжнародних систем. Стабільність у міжнародних системах. Еволюція міжнародних систем. Поняття міжнародного конфлікту. Типи конфліктів та їх найважливіші особливості. Фази та цикли міжнародних конфліктів. Проблеми мирного врегулювання збройних конфліктів. Мирне співіснування: принципи та особливості. Міжнародна співпраця. Види та форми співробітництва між суб*єктами міжнародних відносин.
<< | >>
Источник: Мальський М.3., Мацях М.М.. Теорія міжнародних відносин. 2007

Еще по теме ЧАСТИНА 4. ЯВИЩА ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ:

 1. 3.3.1. Поняття економічної безпеки держави в міжнародному конкурентному середовищі
 2. ЧАСТИНА 2. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 3. ЧАСТИНА З. ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 4. Розділ 5 СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 5. 2.14.1. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу
 6. 2.14.1. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу
 7. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу
 8. 5.1.2. Процес формування та механізм реалізації зовнішньої політики держав. Міжнародне право
 9. 30. Міжнародний поділ праці. Основні форми міжнародних економічних відносин
 10. ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКИ ПРО МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 11. Частина 1. Світ у 2020 році: глобальні тенденції та виклики
 12. 20.3. Фірмові стандарти як частина корпоративної культури
 13. Частина 3. Сценарії, етапи та рамкові умови розвитку економіки України до 2020 року
 14. Частина 2. Сильні та слабкі сторони української економіки, сприятливі можливості та загрози для економічного прориву
 15. Частина 4. Макроекономічна і фінансова стабілізація та інституційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності (період 2010-2012 рр.)
 16. Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 2, 2008
 17. Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1, 2008
 18. Частина 5. Пріоритетні напрями реалізації стратегії конкурентоспроможності економіки України (період 2013 – 2020 р.р.)
 19. Тема 13. Світовий політичний процес