<<
>>

Головні характеристики міжнародних відносин в повоєнний період

Міжнародні відносини у повоєнний період розвивалися в ключі геополітичних змін. Переважно характер міжнародних відносин визначався встановленням біполярної системи міжнародних відносин на полюсах якої були США та СРСР.

Головні характеристики МВ повоєнного періоду.

1. холодна війна – як результат протистояння двох наддержав в умовах можливості застосування ядерної зброї.

Гарячі війни перемістилися на “околиці світу”, але провідні держави прямо чи опосередковано участь у них все одно брали.

2. створення системи військових союзів та коаліційна дипломатія – відбувалося групування держав навколо полюсів сили. Було створено НАТО та Організацію Варшавського договору. Підписано цілий ряд невійськових угод, що створювали політичні блоки держав, при чіткому розмежуванні їх на східні та західні.

3. військова психологія в міжнародних відносинах – в умовах холодної війни, в умовах протистояння двох військово-політичних формувань кожна сторона розглядала іншу як потенційного ворога;

4. виникнення руху неприєднання як наслідок краху колоніальної системи, проголошення нових незалежних держав та їхньої реакції на біполярну структуру МВ;

5. Ідеологізація міжнародних відносин – коли кожна з сторін розглядала опонента через призму власної ідеології (комуністичної, антикомуністичної, антиколоніальної).

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Международные отношения и мировая политика. 2012

Еще по теме Головні характеристики міжнародних відносин в повоєнний період:

 1. Радикальні зміни у системі міжнародних відносин повоєнного періоду
 2. Основні тенденції розвитку повоєнних міжнародних відносин
 3. Основні характеристики Віденської системи міжнародних відносин
 4. 30. Міжнародний поділ праці. Основні форми міжнародних економічних відносин
 5. Розвиток кредитних відносин в україні в перехідний період
 6. 9.6. РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
 7. ЧАСТИНА 2. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 8. 3.3. Учасники міжнародних відносин
 9. ЧАСТИНА З. ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 10. 4.2. Форми міжнародних відносин
 11. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
 12. Версальська система міжнародних відносин
 13. 2.2. Поняття і категорії теорії міжнародних відносин
 14. Розділ 4. Структурні особливості міжнародних відносин
 15. 26.5. Інші форми міжнародних економічних відносин
 16. Мальський М.3., Мацях М.М.. Теорія міжнародних відносин, 2007
 17. Сутність міжнародних валютних відносин