<<
>>

Міжурядова конфренція ЕС 96-97рр.

2 стаття Маастрихтського договору обумовлювала, що після створення ЄС повинна бути скликана міжурядова конференція, яка повинна критично розглянути, наскільки Маастрихтська угода втілюється у життя і наскільки вона відповідає реальності.
Тому на початку 1996 року була скликана Міжурядова конференція ЄС (МК ЄС), яка розпочала роботу 29 березня 1996 року. Вона розглядала три основні блоки питань:

1) Питання економічного та валютного союзу ЄС (“зона євро”).

Було представлено такі пропозиції щодо критеріїв країн:

? зниження критеріїв до реального стану справ;

? не знижувати критерії, а ввести поняття “умовної відповідності” всіх тодішніх членів ЄС;

? Німеччина та Франція говорили про те, що нову валюту слід вводити в країнах “твердого ядра” ЄС, а інших країн приймати відповідно з критеріями.

Перша пропозиція була відхилена, а дві інші – схвалені.

До так званого “твердого ядра” ЄС було включено такі країни: Німеччину, Люксембург, Францію, Бельгію, Голландію, Австрію, Фінляндію та Ірландію. Були визначено два етапи введення євро: з 1 січня 1999 року у безготівкові розрахунки, а з 1 січня 2002 року в готівковий обіг.

2) Питання розширення ЄС.

Дискусії на МК ЄС зводилися до того, що на членство у відносно недалекій перспективі можуть претендувати 13 країн: 10 Південно-східної Європи, а також Кіпр, Мальта та Туреччина. В якості негативних причин було названо:

? невідповідність економічної та фінансової системи;

? відсутність належної демократії;

? наявність внутрішнього політичного конфлікту (курдська проблема).

3) Надання ЄС військового виміру.

З 1954 року у ЄС окрім НАТО, існувала така військова структура як Західноєвропейський Союз (договір ратифіковано у 1955 році). У 90-ті роки почали висувати пропозиції про включення ЗЄС до складу ЄС у якості військового блоку. Однак спільних позицій з цієї точки зору не було. Проти категорично виступали Великобританія, Данія та Португалія. В ході МК ЄС це питання було відхилено.

МК ЄС завершилася 17 червня 1997 року, але остаточний договір, який став результатом її роботу було підписано 2 жовтня 1997 року в Амстердамі.
<< | >>
Источник: Шпаргалка. Международные отношения и мировая политика. 2012

Еще по теме Міжурядова конфренція ЕС 96-97рр.:

 1. Амстердамський договір
 2. Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій
 3. Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення
 4. Стаття 12. Права політичних партій
 5. 2.12.2. Практичні завдання міжнародної кооперації в сучасних умовах
 6. Міжнародні валютно-фінансові організації
 7. 4.7.2. Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва
 8. 4.3.5. Етнонаціональна політика України
 9. 13.1. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
 10. 5.1.3. Міжнародні організації: сутність і типологія
 11. 1.3.4. Між- або наддержавний рівень
 12. 4.4.2. Розвиток торговельно-економічних зв’язків з країнами Європи
 13. Банк міжнародних розрахунків
 14. 13.5. БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
 15. 5.1.1. Міжнародні відносини як цілісна система