<<
>>

Основні тенденції розвитку повоєнних міжнародних відносин

Міжнародні відносини у повоєнний період розвивалися в ключі геополітичних змін. Переважно характер міжнародних відносин визначався встановленням біполярної системи міжнародних відносин на полюсах якої були США та СРСР.

Головні характеристики МВ повоєнного періоду.

1. холодна війна – як результат протистояння двох наддержав в умовах можливості застосування ядерної зброї.

Гарячі війни перемістилися на “околиці світу”, але провідні держави прямо чи опосередковано участь у них все одно брали.

2. створення системи військових союзів та коаліційна дипломатія – відбувалося групування держав навколо полюсів сили. Було створено НАТО та Організацію Варшавського договору. Підписано цілий ряд невійськових угод, що створювали політичні блоки держав, при чіткому розмежуванні їх на східні та західні.

3. військова психологія в міжнародних відносинах – в умовах холодної війни, в умовах протистояння двох військово-політичних формувань кожна сторона розглядала іншу як потенційного ворога;

4. виникнення руху неприєднання як наслідок краху колоніальної системи, проголошення нових незалежних держав та їхньої реакції на біполярну структуру МВ;

5. Ідеологізація міжнародних відносин – коли кожна з сторін розглядала опонента через призму власної ідеології (комуністичної, антикомуністичної, антиколоніальної).

Наприкінці 80-х років почали проступати нові тенденції у розвитку МВ. Кінець “холодної війни” і розпад СРСР поклали край біполярній системі МВ. Явно почали проступати дві суперечливі тенденції: інтеграційна – як наприклад створення ЄС і дезінтеграційна – розпад Чехословаччини, Югославії, і серйозні внутрішні проблеми в Росії, Туреччині і ряді інших країн

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Международные отношения и мировая политика. 2012

Еще по теме Основні тенденції розвитку повоєнних міжнародних відносин:

 1. 10.1. Основні тенденції у світовому політичному процесі. Міжнародні відносини. Міжнародна політика
 2. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу
 3. Головні характеристики міжнародних відносин в повоєнний період
 4. Радикальні зміни у системі міжнародних відносин повоєнного періоду
 5. 30. Міжнародний поділ праці. Основні форми міжнародних економічних відносин
 6. 2.11.1. Поняття та тенденції розвитку міжнародного туризму
 7. Основні характеристики Віденської системи міжнародних відносин
 8. Основні проблеми міжнародних відносин після першої світової війни (мирне врегулювання, Російське та Німецьке питання)
 9. 3.2.1. Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні тенденції
 10. Тенденції розвитку банківського ринку України
 11. ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України
 12. 2.10.1. Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової динаміки
 13. 6.1. Світові тенденції інноваційно-технологічного розвитку торгівлі та їх особливості в Україні
 14. 29. Економiчнi наслiдки Першої свiтової вiйни для США, Англiї, Францiї, Нiмеччини та їх роль у повоєнному розвитку європейських країн
 15. ЧАСТИНА 2. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 16. 3.3. Учасники міжнародних відносин
 17. ЧАСТИНА З. ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 18. 4.2. Форми міжнародних відносин
 19. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН