>>

Системний підхід до вивчення міжнародних відносин

Термін Міжнародні відносини (МВ) з'явився після ІІ Світової війни, але ще до цього періоду Бентам (ІІ половина XVIII - початок XIX ст.) використовував цей термін для визначення спілкування між державами.

Міжнародні відносини - це сукупність економічних, політичних, культурних, правових, ідеологічних, дипломатичних зв'язків і взаємовідносин між народами, державами і системами держав, економічними та політичними організаціями на міжнародній арені.

? Системний метод - був започаткований з 20 років ХХ ст.

Міжнародна система (МС) - суть цієї системи складає взаємодію окремих держав, які є її складовими елементами.

Існує багато типологій МС, але в основні їх лежать наступні критерії:

? кожна система має свої типи контролю;

? структура МС - співвідношення елементів системи та засіб організації елементів системи;

Одним з головних принципів функціонування МС є прагнення держав отримати контроль над поведінкою інших акторів МС. Контроль базується на розподілі сил та ресурсів між її акторами. Наслідком нерівності держав є міжнародна стратифікація з притаманною їй фактичною нерівністю держав.

Стратифікація:

1. Наддержава

? здатність до масових руйнувань планетарного масштабу;

? здатність впливати на умови існування всього людства;

? неможливість поразки від іншої держави або коаліції держав, якщо до її складу не входить інша супердержава;

2. Велика держава

? істотний вплив на світовий розвиток;

? вплив обмежується одним регіоном або сферою відносин на рівні регіону;

3. Середні держави

? мають вплив в найближчому оточенні;

4. Малі держави

? вплив в оточенні не значний, але мають національні засоби для захисту незалежності;

5. Мікро держави

? не здатні захистити свій суверенітет національними засобами;

Три типи контролю:

а) імперський - єдина держава контролює решту (сучасна епоха);

б) біполярний тип контролю - дві наддержави контролюють та регулюють взаємовідносини в межах своїх сфер впливу (Холодна війна);

в) баланс сил - три або більше держав контролюють дії одне одного за допомогою дипломатичних маневрів, зміні союзів та відкритих конфліктів (Європа віденської епохи);

Відокремлюють три структурних виміри МС:

1. Конфігурація співвідношення сил, що відображає існування центрів сили:

а) монополярна;

б) мультиполярна;

в) біполярна;

2. Ієрархія акторів;

3. Гомогенність - відображає ступінь згоди що існує у акторів відносно тих чи інших принципів та цінностей (Віденська система); та гетерогенність.

В основі традиційно історичного підходу полягає використання поняття МС для визначення етапу у розвитку МВ в той чи інший період

| >>
Источник: Шпаргалка. Международные отношения и мировая политика. 2012

Еще по теме Системний підхід до вивчення міжнародних відносин:

 1. 30. Міжнародний поділ праці. Основні форми міжнародних економічних відносин
 2. ЧАСТИНА 2. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 3. 3.3. Учасники міжнародних відносин
 4. ЧАСТИНА З. ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 5. 4.2. Форми міжнародних відносин
 6. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
 7. 4.2.1. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу
 8. 2.1.1. Проблема методу в дослідженні міжнародних відносин
 9. 2.2. Поняття і категорії теорії міжнародних відносин
 10. Розділ 4. Структурні особливості міжнародних відносин
 11. 26.5. Інші форми міжнародних економічних відносин
 12. Мальський М.3., Мацях М.М.. Теорія міжнародних відносин, 2007
 13. 4.1. Видова структура міжнародних відносин
 14. Головні характеристики міжнародних відносин в повоєнний період
 15. Сутність міжнародних валютних відносин
 16. Версальська система міжнародних відносин