<<
>>

Структура міжнародної системи

Стратифікація:

1. Наддержава

? здатність до масових руйнувань планетарного масштабу;

? здатність впливати на умови існування всього людства;

? неможливість поразки від іншої держави або коаліції держав, якщо до її складу не входить інша супердержава;

2. Велика держава

? істотний вплив на світовий розвиток;

? вплив обмежується одним регіоном або сферою відносин на рівні регіону;

3. Середні держави

? мають вплив в найближчому оточенні;

4. Малі держави

? вплив в оточенні не значний, але мають національні засоби для захисту незалежності;

5. Мікро держави

? не здатні захистити свій суверенітет національними засобами;

Відокремлюються три структурні виміри міжнародних систем:

1. Конфігурація співвідношення сил, що відображає існування центрів сили (монополярна або мультиполярна, біполярна).

2. Ієрархія авторів.

3. Гомогенність або негетерогенність – відображає ступінь згоди, що існує у авторів відносно тих чи інших принципів та цінностей.
<< | >>
Источник: Шпаргалка. Международные отношения и мировая политика. 2012

Еще по теме Структура міжнародної системи:

 1. 23. Кредитная система. Структура банковской системы
 2. 8.1. Поняття і структура міжнародних систем
 3. Структура политической системы
 4. 2. Структура политической системы
 5. Структура политической системы
 6. СТРУКТУРА И СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 7. СИСТЕМА И СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 8. Структура грошової системи
 9. 10.3. Понятие кредитной системы и ее структура
 10. 8.3.1. Структура организации как системы
 11. 8.3. Понятие политической системы, ее структура
 12. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 13. Інкотермс — інструмент міжнародної торгівлі