<<
>>

Завдання для самоконтролю

1.Поясніть найважливіші причини специфічності досліджень міжнародних відносин.

2.Охарактеризуйте рівні наукового дослідження міжнародних відносин.

3.Порівняйте особливості теоретичних і прикладних досліджень.

4.Сформулюйте причини розбіжностей у визначенні поняття "теорія міжнародних відносин".

5.Поясніть специфіку сучасного етапу розвитку науки про міжнародні відносини.

6.Назвіть причини виникнення науки про міжнародні відносини.

7.Поясніть причини формування методологічних орієнтацій теорії міжнародних відносин.

8.Порівняйте розуміння міжнародних відносин з погляду кожної з орієнтацій.

9.Охарактеризуйте особливості наукових зв'язків теорії міжнародних відносин у системі суспільних наук.

10.Поясніть специфіку компонентної структури теорії міжнародних відносин.

11.Охарактеризуйте стадії теоретичного дослідження.

12.Поясніть специфіку предметної структури теорії міжнародних відносин.

13.Охарактеризуйте найважливіші методологічні підходи у теорії міжнародних відносин.

14.У таблиці розкрийте специфіку та доцільність використання окремих методів і прийомів дослідження на теоретичному та практичному рівнях.15. Поясніть причини відсутності єдиної системи понять і категорій у теорії міжнародних відносин.

16.Назвіть найважливіші теоретичні проблеми науки про міжнародні відносини.
<< | >>
Источник: Мальський М.3., Мацях М.М.. Теорія міжнародних відносин. 2007
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Завдання для самоконтролю:

 1. Запитання та завдання для самоконтролю
 2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Завдання для перевірки знань
 5. Завдання для перевірки знань
 6. Завдання для перевірки знань
 7. Вопросы для самоконтроля
 8. Вопросы для самоконтроля
 9. Вопросы для самоконтроля
 10. Вопросы для самоконтроля
 11. Вопросы для самоконтроля
 12. Вопросы для самоконтроля
 13. Вопросы для самоконтроля
 14. Вопросы для самоконтроля
 15. Вопросы для самоконтроля