<<
>>

10.2.2. Мікрорівень. Прогнозування розвитку підприємств

Прогноз (від грец. — передбачення) — це спроба визначити стан якогось явища чи процесу в майбутньому. Процес складання (розробки) прогнозу називають прогнозуванням. Прогнозування розвитку або стану підприємства — це наукове обґрунтування можливих кількісних та якісних змін його стану, рівня розвитку в цілому, окремих напрямів діяльності в майбутньому, а також альтернативних способів і строків досягнення очікуваного стану.

Процес прогнозування завжди ґрунтується на певних принципах.

Головні з них такі:

• цілеспрямованість — змістовний опис поставлених дослідницьких завдань;

• системність — побудова прогнозу на підставі системи методів і моделей, що характеризуються певною ієрархією та послідовністю;

• наукова обґрунтованість — усебічне врахування вимог об'єктивних законів розвитку суспільства, використання світового досвіду;

• багаторівневий опис—опис об'єкта як цілісного явища і водночас як елемента складнішої системи;

• інформаційна єдність — використання інформації на однаковому рівні узагальнення й цілісності ознак;

• адекватність об'єктивним закономірностям розвитку — виявлення та оцінювання стійких взаємозв'язків і тенденцій розвитку об'єкта;

• послідовне вирішення невизначеності — поетапна процедура просування від виявлення цілей та умов, що склалися, до визначення можливих напрямів розвитку;

• альтернативність — виявлення можливості розвитку об'єкта за умови різних траєкторій, різноманітних взаємозв'язків і структурних співвідношень.

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 10.2.2. Мікрорівень. Прогнозування розвитку підприємств:

 1. 10.5.2. Характеристика окремих методів прогнозування розвитку підприємств (організацій)
 2. Розділ 5. Планування та прогнозування в системі управління регіональним розвитком
 3. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів
 4. 5.1. Основні засади прогнозування та програмування соціально-економічного розвитку
 5. 2.17.5. Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні
 6. 2.17.5. Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні
 7. 6.5. Потенціал розвитку підприємств торгівлі та стратегія менеджменту
 8. 6.5. Політичне прогнозування
 9. Принципи та методи політичного прогнозування
 10. Специфіка, підстави й засади політичного прогнозування
 11. 5.2. Методи та види регіонального прогнозування та програмування
 12. ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО
 13. Класифікація підприємств за розмірами
 14. Сутність, функції і форми підприємства
 15. 6. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИРОБНИЧА СИСТЕМА