<<
>>

10.6. Поняття про «Систему планів компанії»

Результатом процесу планування є система планів. План містить у собі основні показники діяльності, яких необхідно досягти до кінця планового періоду. Сутність плану — це набір інструкцій для менеджерів, що описують роль кожного підрозділу організації в досягненні загальних цілей.

Процес планування є складним і різноманітним, тому всі плани мають комплексний характер і складають систему планів, яку можна розподілити на окремі складові.

Розглянемо їх.

1. Стратегічний план — містить у собі бачення і місію, загальні цілі, що визначають місце організації в майбутньому, обрані стратегії дій. Складовою частиною такого плану є політика організації. Стратегічний план є орієнтиром для прийняття рішень на нижчих рівнях. Загальні цілі організації, що визначені в цьому плані, конкретизуються в цілі поточної діяльності, що виступають як завдання організації. Крім того, стратегічний план є обмеженням для планів нижчого рівня, оскільки він обмежує кількість ресурсів, необхідних для вирішення проблем оперативного планування.

Серед стратегічних планів розрізняють наступальні (розвиток фірми за рахунок наявності значного економічного потенціалу) та оборонні (утримання своїх позицій на ринку) плани.

2. Загальнофірмовий план є продовженням стратегічного плану і визначає головні завдання розвитку фірми.

План розвитку фірми визначається у вигляді бізнес-плану, що за своєю сутністю є наступальним. Він містить у собі комплекс взаємозалежних заходів, необхідних для створення нових сфер діяльності фірми. План розвитку повинен визначати шляхи виходу на нові позиції і надавати відповіді на такі основні питання:

— Які будуть умови попиту і на які товари (послуги) даного підприємства?

— Яким повинен бути характер внутрішніх елементів підприємства, необхідних для його розвитку?

— Якими новими видами продукції може бути доповнена номенклатура підприємства або яка частина продукції (послуг) може бути замінена новими?

— Якими повинні бути методи запобігання помилкам у випадках ризикованого вкладення капіталу і розробки нової продукції?

— Яким повинен бути діапазон економічних ресурсів, необхідний для виробництва нових товарів (послуг)?

— Якими повинні бути організаційні способи створення нових виробництв?

Якщо план є оборонним, то це ліквідаційний план підприємства, що враховує рекомендації щодо усунення зайвих елементів організації.

3. Короткострокові плани фірми і поточні плани підрозділів, у

тому числі бюджетні плани, що є доповненням до загальнофірмо- вого плану відповідно до поточної діяльності.

4. Програми і бізнес-проекти.

Програми визначають розвиток одного з найбільш важливих аспектів діяльності організації, а саме: удосконалення технології, програми організації контролю якості, програми обліку просування продукції, управління запасами тощо.

Бізнес-проекти відрізняються від програм тим, що вони орієнтуються на визначений аспект діяльності і розвитку організації. У них реалізуються сукупність ідей підприємницького характеру.

Вони мають установлений кошторис, графік виконання, враховують технічні й фінансові параметри, тобто відзначаються високим рівнем деталізації конкретних заходів.
<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 10.6. Поняття про «Систему планів компанії»:

 1. 5.1. Поняття про організацію як відкриту систему
 2. 3.1. Поняття про систему управління та її складові
 3. 1.1. Поняття про менеджмент і управління
 4. 11.1. Поняття про комунікації
 5. 4.2. Поняття про принцип управління
 6. 21.1 Поняття про фактори ефективності
 7. 19.1. Поняття про культуру та мистецтво управління
 8. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура
 9. 8.1. Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління
 10. 9.1. Система планів в організації
 11. Страхові компанії та ломбарди
 12. Інвестиційні компанії і фонди
 13. Тема 10. Интеграция Украины в современную мирохозяйственную систему.
 14. Агропромышленный комплекс представляет собой единую систему...
 15. 31. Денежная реформа СЮ. Витте (переход на систему золотого стандарта).
 16. 32. Переход на систему бумажных денег накануне первой мировой войны
 17. СТРУКТУРА ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИИ