<<
>>

10.7. Особливості вітчизняного планування

Економічні і соціальні обставини, в яких працюють вітчизняні підприємства, часто не дають можливості безпосередньо використовувати методичні розробки при складанні бізнес-планів. Необхідна їхня адаптація до реальних господарських, соціальних, правових та інших умов України.

У нашій країні законодавством не обумовлене обов'язкове складання бізнес-плану, що досить часто заміняється техніко-економіч- ним обґрунтуванням проекту.

Вітчизняна специфіка інвестиційного клімату утруднює процедури розробки бізнес-планів і облік у них ряду важкопрогнозова- них факторів, таких як: інфляція, збут, банківські та податкові відсотки, курс валют, проблеми попередньої оплати постачань, криза неплатежів, недостатність інформаційних і статистичних даних та ін.

Необхідно враховувати, що складання бізнес-плану — це можливість поліпшення фінансового стану підприємства.

Бухоблік у вітчизняному бізнесі — це засіб задовольнити цікавість фіскальної або контролюючої інстанції, у західному — інструмент для кращого розуміння бізнесу і пошуку шляхів збільшення його прибутковості.

Цінність розвитку бізнесу і його життєздатність, а не прибутковість його окремих частин покладається в основу планування розвинутих країн.

Основні причини обмеженого застосування планування:

1. Недостатня кількість знань.

2. Непрактичні засоби планування.

3. Неусвідомленість системного і комплексного підходу до планування.

4. Урахування ролі керівника проекту

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 10.7. Особливості вітчизняного планування:

  1. Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ
  2. 10.3. Принципи планування
  3. 10.4. Види планування
  4. 10.4.1. Перспективне планування
  5. 10.5.1. Методи планування
  6. 9. ПЛАНУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ
  7. 10. ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
  8. 10.2. Планування на макро- та мікрорівні
  9. 10. ЕКОНОМІСТ З ПЛАНУВАННЯ
  10. 25. ТЕХНІК З ПЛАНУВАННЯ