<<
>>

12.3. Процесуальні теорії мотивації

До процесуальних теорій мотивації відносяться: теорія очікувань Врума, теорія справедливості і комплексна процесійна теорія Портера-Лоумера.

Процесуальні теорії мотивації враховують індивідуальну поведінку людей.

Теорія очікувань Врума ґрунтується на підході до проблеми під кутом зору «шлях-ціль» і являє собою орієнтовану на психологію теорію рішень, яка походить з того, що людина обирає таку альтернативу, яка максимально відповідає очікуваній нею користі з її суто суб'єктивного погляду.

Теорія «шлях-ціль» виникла з емпіричних досліджень, згідно з якими праця, виконувана працівником (шлях), тільки тоді може бути визнаною, коли при цьому досягається бажана ціль.

Щодо аналізу мотивації до праці теорія очікувань розглядає такі взаємозв'язки:

1. Взаємозв'язок між витратами праці та її результатами.

Наявність такого взаємозв'язку сприяє мотивації результатами.

2. Взаємозв'язок між результатами діяльності і винагородою за неї. Цей взаємозв'язок передбачає очікування певної винагороди за досягнуті результати. Відсутність взаємозв'язку між результатами і винагородою демотивує працівників.

3. Валентність або цінність винагороди — це передбачення міри відносного задоволення, що відчуває працівник, який дістав певну винагороду.

Оскільки потреби в людей різні, відрізняються і їх побажання щодо винагород. Так, винагорода, яка цінна для одного працівника, може не мати ніякої цінності для іншого. Наприклад, за виконану роботу менеджер може отримати добавку до окладу, в той час, коли він розраховував на просування по службі або на більшу повагу і визнання його заслуг.

Керівникам організацій важливо забезпечити наявність розглянутих взаємозв'язків для здійснення ефективної мотивації працівників.

Теорія справедливості ґрунтується на тому, що люди суб'єктивно оцінюють співвідношення винагороди до витрачених зусиль і потім співвідносять його з винагородою інших людей, які виконують аналогічну роботу. Якщо порівняння свідчить про дисбаланс або несправедливість, тобто людина вважає, що її колега одержав за таку саму роботу більшу винагороду, то в неї виникає психологічне напруження, вона відчуває себе скривдженою.

Це напруження необхідно зняти, тобто встановити справедливість.

Основний висновок з теорії справедливості полягає в тому, що поки працівники не будуть вважати винагороди справедливими, їх віддача в роботі буде низькою.

Згідно з комплексною теорією Портера-Лоумера, результати, які досягнуті працівником, залежать від трьох змінних:

1) рівня витрачених зусиль;

2) здібностей і характерних особливостей працівника;

3) усвідомлення та оцінювання працівником своєї ролі в процесі праці.

Основний висновок з комплексної теорії Портера-Лоумера полягає в тому, що результативна праця веде до задоволення нею, а задоволені працівники працюють краще.

Розглянуті теорії мотивації можуть застосовуватися при побудові будь-яких прикладних мотиваційних систем. Але слід ураховувати те, що використання тих чи інших теорій або їх елементів визначається станом внутрішнього і зовнішнього середовища організації, особливостями груп працівників, рівнем їх підготовки тощо.

У процесі стимулювання праці доцільно враховувати всі змістовні та процесуальні теорії, віддаючи перевагу тим теоріям, які найбільше задовольняють ті чи інші потреби працівників.

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 12.3. Процесуальні теорії мотивації:

 1. 10.4. Процесуальні теорії мотивації
 2. 10.3. Змістовні концепції мотивації
 3. 12.1. Сутність мотивації та її роль у менеджменті
 4. 6.4. Факторні теорії ("теорії поля")
 5. 12.4. Методи та система мотивації праці
 6. 10.1. Загальна характеристика мотивації
 7. 12.5. Заходи щодо забезпечення власної мотивації до життя і роботи
 8. ЧАСТИНА З. ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 9. Розділ 6. Теорії біхевіоризму (модернізму)
 10. 18.2. Теорії і моделі економічного зростання
 11. Напрями монетарної теорії грошей
 12. 2.2. Поняття і категорії теорії міжнародних відносин
 13. Основні постулати абстрактної теорії грошей
 14. Розділ 7. Теорії міжнародного середовища
 15. Розділ 2. Методологічні проблеми теорії міжнародних відносин
 16. Розділ 5. Класична школа теорії міжнародних відносин
 17. Загальні методологічні основи кількісної теорії грошей
 18. 7.4. Цивілізаційні теорії