<<
>>

12.4. Методи та система мотивації праці

В умовах ринкових відносин на рівні підприємств незалежно від форм власності застосовуються такі методи мотивації праці:

1. Економічні грошові, які передбачають безпосередню виплату чи доплату грошей працівникам (премії за раціоналізацію, відрядна оплата, почасова оплата, участь у прибутках, оплата навчання та відпочинку, пільгове харчування, доплата за стаж, пільгове користування житлом, транспорт та ін.).

2. Економічні негрошові (збагачення змісту праці, гнучкі робочі графіки, охорона праці, програми підвищення якості трудового життя, просування по службі, участь у прийнятті рішень на вищому рівні тощо).

Система мотивації на рівні підприємства має базуватися на певних вимогах.

Основні з них:

— надання рівних можливостей щодо зайнятості та посадового просування за критерієм результатів праці;

— узгодження рівня оплати праці з її результатами та визначення особистого внеску працівника в загальний успіх. Це передбачає справедливий розподіл доходів від підвищення продуктивності;

— гарантія зайнятості для тих працівників, що беруть участь у реалізації конкретних схем підвищення продуктивності праці;

— створення відповідних умов щодо захисту здоров'я, безпеки праці та благополуччя всіх працівників;

— забезпечення можливостей для зростання професійної майстерності, реалізації здібностей працівників, передбачення програм навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації;

— підтримання в колективі атмосфери довіри, зацікавленості у реалізації загальної мети, можливості двосторонньої комунікації між керівниками та робітниками тощо.

Дотримання менеджерами підприємств вимог системи мотивації до праці, спонукає працівників до активної діяльності для досягнення поставленої мети.

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 12.4. Методи та система мотивації праці:

 1. Система найманої праці
 2. 22.4. Відмінності в системах управління персоналом залежно від моделі ринку праці
 3. 10.3. Змістовні концепції мотивації
 4. 12.3. Процесуальні теорії мотивації
 5. 10.4. Процесуальні теорії мотивації
 6. 12.1. Сутність мотивації та її роль у менеджменті
 7. 10.1. Загальна характеристика мотивації
 8. 12.5. Заходи щодо забезпечення власної мотивації до життя і роботи
 9. 40. НАЦИОНАЛЬНОЕ СЧЕТОВОДСТВО: БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД, МЕТОД СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
 10. Методы исследования систем управления
 11. 9.2.3. Методы разработки системы мотивации в организациях
 12. Организационно-административные методы в системе менеджмента: сущность, содержание
 13. Организационно-административные методы в системе менеджмента: сущность, содержание
 14. 6.1. Система расчетных методов изучения и обоснования регионального развития
 15. 8.1. Общая теория систем как метод научного познания