<<
>>

14.1. Сутність, роль та класифікація методів менеджменту

Методи менеджменту — це сукупність засобів і прийомів впливу керуючого суб'єкта на об'єкт управління з метою досягнення місії організації та її цілей.

Після того, як встановлено цілі управління підприємством, необхідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи їх досягнення.

Методи являють собою важливий елемент процесу управління. Наявність прогресивних методів управління та вміле їх використання є передумовою ефективності управління і вдосконалення господарських (комерційних) зв'язків.

Методи управління покликані забезпечити високу ефективність діяльності організації, її злагоджену роботу, сприяти мобілізації творчої активності кожного її члена.

Цим методи менеджменту відрізняються від усіх інших технічних та технологічних методів, які використовуються в ході вирішення комплексних господарських (комерційних) завдань.

Розрізняють методи управління і методи процесу управління. Методи процесу управління задають способи виконання окремих операцій, процедур, робіт, які створюють процес управління, включаючи правила визначення місії та цілей, методи розробки і опти- мізації управлінських рішень, організаційно-практичну роботу по їх реалізації. До них відносять також методи виконання окремих функцій: планування, організації, мотивації, контролю тощо.

На відміну від методів процесу управління, за допомогою яких виконуються лише окремі роботи, методи управління характеризують закінчений акт впливу суб'єкту на об'єкт управління.

Як показує досвід, найбільше значення має класифікація методів менеджменту на основі об'єктивних закономірностей, які притаманні суспільному виробництву з урахуванням специфіки відносин, що складаються в процесі сумісної праці.

Згідно цієї ознаки, виділяють економічні, органіазційно-розпо- рядчі та соціально-психологічні методи менеджменту.

Сукупність усіх груп методів є системою методів управління.

Усі методи менеджменту взаємопов'язані між собою, і їх поділ на групи досить умовний.

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 14.1. Сутність, роль та класифікація методів менеджменту:

  1. 14.1 Сутність і склад організаційно-розпорядницьких методів управління
  2. 14. СИСТЕМА МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ
  3. 27.1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем
  4. Сутність валюти та її класифікація
  5. 15.1. Роль соціально-психологічних методів управління
  6. 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  7. 1.1. Сутність менеджменту
  8. 12.4. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці
  9. 17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення
  10. 17.1 Сутність і зміст системи виробничого менеджменту