<<
>>

14.4.4. Соціальне планування як ефективний психологічний метод управління

Соціальне планування як метод управління реалізується через складання плану соціального розвитку організації (підприємства).

Соціальний план — це система заходів, спрямована на удосконалення соціально-демографічної структури трудового колективу та задоволення його матеріальних і духовних потреб.

План соціального розвитку, як правило, складається з чотирьох розділів:

1.

Удосконалення соціальної та демографічної структури колективу.

2. Удосконалення умов праці, охорона її, підтримка та зміцнення здоров'я працівників.

3. Підвищення життєвого рівня, поліпшення житлових та побутово-культурних умов працівників.

4. Підвищення трудової та громадської активності працівників, розвиток самоуправління.

У першому розділі «Удосконалення соціальної та демографічної структури колективу »містяться дані про планові зміни співвідношення між оперативними, інженерно-технічними працівниками та службовцями у зв'язку з кваліфікаційно-професійними змінами, скороченням застосування фізичної праці, механізацією і автоматизацією виробничо-господарських та управлінських процесів. У цьому розділі плануються також підвищення рівня загальної та професійної освіти, статево-вікові зміни складу працівників, заходи щодо управління рухом кадрів.

У другому розділі «Удосконалення умов праці, охорона її, підтримка та зміцнення здоров'я працівників» передбачаються усунення виробничих факторів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, призводять до нервово-психічних перевантажень, а також заходи щодо запобігання і зниження виробничого травматизму і захворювань, поліпшення медичного обслуговування.

Третій розділ плану соціального розвитку «Підвищення життєвого рівня, поліпшення житлових умов та побутово-культурних умов працівників» охоплює заходи щодо удосконалення системи заробітної плати, матеріального та морального стимулювання.

Четвертий розділ плану «Підвищення трудової та громадської активності працівників, розвиток самоуправління» містить заходи щодо зростання виробничої та соціальної активності членів колективу, економічного, правового, морального, етичного, естетичного й фізичного виховання і вдосконалення.

Соціальний план складається, як правило, на один рік, має бути обговорений і прийнятий на зборах трудового колективу. В соціальному плані обов'язково вказуються строки виконання та відповідальних осіб.

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 14.4.4. Соціальне планування як ефективний психологічний метод управління:

 1. 15.1. Роль соціально-психологічних методів управління
 2. 15. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
 3. 14.4.3. Способи соціально-психологічних досліджень
 4. 14.4.1. Види соціально-психологічних методів
 5. 5.2. Ефективний внутрішній ринок як пріоритет соціально-економічного розвитку України
 6. Розділ 5. Планування та прогнозування в системі управління регіональним розвитком
 7. 10.4 Генеральні плани і районні планування у системі управління міським розвитком
 8. 10.5.1. Методи планування
 9. 14.4. Соціально-психологічні методи менеджменту
 10. 14.4 Дисциплінарні методи управління
 11. 7.2.2. Форми і методи управління природокористуванням
 12. 14. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДНИЦЬКІ (АДМІНІСТРАТИВНІ) МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
 13. 1.3 Сутність, методологічні принципи та методи управління регіоном
 14. Економічні методи управління природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 15. 24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки
 16. 14.4.2. Характеристика психологічних методів і способів їх впливу
 17. 3. Взаємозв’язок політичних, економічних та соціальних реформ в Україні. Інститут соціального партнерства
 18. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 19. 19.2. Формування ефективне працюючого персоналу