<<
>>

16.3 Формування інноваційних інфраструктур

Створення нових інноваційних структур – одна з основних задач економічної політики.

Інноваційні інфраструктури являють собою організаційну, матеріальну, фінансово-кредитну, інформаційну базу для створення умов для розвитку інноваційної діяльності, комерціалізації науково-технічної продукції, її реалізації.

Організаційно це сукупність служб, відділів, що займаються реалізацією технічної політики і управлінням нововведеннями. Інноваційна інфраструктура аналізує також фінансові ресурси.

Сформована система внутріфірмового управління процесом інновації припускає:

- створення спеціалізованих підрозділів – рад, комітетів, робочих груп по розробці технічної політики;

- створення центральних служб, відділень нових продуктів для координації інноваційної діяльності;

- виділення цільових проектних груп чи центрів по розробці нової продукції;

- підвищення ролі відділів, лабораторій, центрів інновації;

- утворення венчурних підрозділів;

- організація консультативної допомоги в області нововведень;

- створення лабораторій із проблем освоєння нової технології.

До об'єктів інфраструктури можна віднести науково-технічні парки, бізнес інкубатори, технополіси, центри високих технологій тощо. Усі ці структури мають загальні цілі: формування умов сприятливих для розвитку інноваційної діяльності. Вони повинні сприяти входженню науки в ринкове середовище, розвитку підприємництва в науково-технічній сфері. Тому їхнє формування визначається станом ринкової інфраструктури. Інноваційні інфраструктури здатні знизити невизначеність інноваційних процесів. У цій якості вони виступають як окремий суб'єкт, що хазяює.

<< | >>
Источник: Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко В.І.. Менеджмент. 2005

Еще по теме 16.3 Формування інноваційних інфраструктур:

 1. 4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій
 2. 24.4. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури
 3. 16. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 4. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
 5. Поняття ринкової інфраструктури
 6. 10.1. Ринкова інфраструктура
 7. 16.1 Цілі й основні напрямки інноваційного менеджменту
 8. 16.2. Інноваційна стратегія
 9. Основні елементи ринкової інфраструктури
 10. Створення привабливої туристичної інфраструктури
 11. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ
 12. 19. Інфраструктура ринкової економіки
 13. 6.1. Світові тенденції інноваційно-технологічного розвитку торгівлі та їх особливості в Україні
 14. 5.3.4. Розбудова інформаційного суспільства та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку
 15. 4.4.2. Відновлення та модернізація муніципальної інфраструктури