<<
>>

16.4.1. Управлінський облік у системі управління організацією

Під управлінським (або внутрішнім) обліком звичайно розуміють ідентифікацію, збирання, реєстрацію, узагальнення, аналіз і передача внутрішнім користувачам інформації, необхідної для керування організацією.
Така інформація буває запитана в процесі підготовки даних, необхідних для прийняття управлінських рішень, що згодом відбиваються в планах різного рівня, а також під час контролю виконання планів. Тому можна сказати, що управлінський облік являє собою систему інформаційного забезпечення процесів планування і контролю на всіх рівнях управління: починаючи від стратегії і закінчуючи оперативними бюджетами.

Можна відзначити дві головні особливості управлінського обліку — орієнтація на користувача інформації та оперативність надання даних. Орієнтація на користувача інформації — визначеного менеджера організації — характеризує сутність управлінського обліку. При цьому потреби менеджерів в інформації для прийняття рішень і контролю будуть залежати, по-перше, від функціональної сфери, в якій вони спеціалізуються, по-друге, від їхнього положення в організаційній структурі управління підприємством.

У зв'язку з цим система управлінського обліку в конкретній організації може бути побудована різними способами, що враховують цю специфіку. Наприклад, це може бути комплексна інформаційна система, що забезпечує менеджерів на всіх рівнях управління необхідною інформацією про стан кожної з основних функціональних сфер, таких як виробництво, продаж, фінанси і т.д. Разом з тим це може бути і локальна система, що формує дані для обмеженого кола менеджерів (наприклад, система показників діяльності служби головного інженера) або в рамках обмеженої функціональної сфери (наприклад, оперативний облік виробництва або фінансових показників діяльності).

Багато менеджерів вважають, що управлінський облік є підсистемою бухгалтерського обліку й обмежується сферою фінансів. При цьому створюється уявлення про існування загальної методики внутрішнього обліку, подібної до правил бухгалтерського обліку.

Однак управлінський облік — це скоріше підхід до організації інформаційної системи підприємства, орієнтованої на користувача, ніж яка-небудь універсальна методика. Система управлінського обліку може не стикатися з бухгалтерією і не оперувати фінансовими показниками. Рішення про конфігурацію системи управлінського обліку повинен приймати керівник організації, виходячи з існуючих потреб в інформації для керування і наявних ресурсів, що можуть бути використані для побудови внутрішньої інформаційної системи.

Друга особливість управлінського обліку — оперативність зумовлена тим, що інформація для прийняття рішень і контролю буде корисна тільки в тому випадку, коли вона вчасно передається користувачам. При побудові складних систем управлінського обліку, що охоплюють усі рівні керування, вимога оперативності диктує необхідність автоматизації облікових процедур, оскільки ручне оброблення даних не дає можливості забезпечити своєчасність одержання інформації.

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 16.4.1. Управлінський облік у системі управління організацією:

 1. 16.4.3. Процес постановки управлінського обліку
 2. 16.4.2. Елементи системи управлінського обліку
 3. 16.4. Постановка та реструктуризація управлінського обліку в організації
 4. Розділ 5. Планування та прогнозування в системі управління регіональним розвитком
 5. ТЕМА 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління
 6. Завдання 4.1.8.2: Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби.
 7. ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА.
 8. 4.4. Оцінювання політичних ризиків у системі управління суспільним розвитком глобалізації
 9. 10.4 Генеральні плани і районні планування у системі управління міським розвитком
 10. 7. ЕКОНОМІСТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. 11.4. Система управлінського контролю
 12. 19.5. Управлінська етика та її складові
 13. 12.1. Поняття і принципи побудови управлінських структур
 14. 6. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 15. 15. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 16. 15.1. Суть та особливості управлінських рішень
 17. 15.4. Технологія прийняття управлінських рішень
 18. 2.2. Управлінська думка часів феодалізму
 19. 5.3. Процес прийняття управлінських рішень
 20. 8.4. Розробка маршрутної технології виконання управлінських функцій і проектування організаційного процесу