<<
>>

16.4.3. Процес постановки управлінського обліку

Постановка управлінського обліку в організації повинна бути ініційована вищим керівництвом, яке попередньо повинне усвідомити свої потреби в одержанні інформації для керування. Для постановки такого обліку доцільно створити робочу групу, керівник якої мав би значний авторитет усередині організації; при цьому йому надаються широкі повноваження щодо одержання необхідної інформації від підрозділів.
Як правило, процес формалізації потреб і постановки управлінського обліку відбувається за участю зовнішніх консультантів, що також входять до складу робочої групи.

У процесі постановки управлінського обліку в організації необхідно вирішити такі завдання:

— визначити функціональні сфери, в яких передбачається побудова або реструктуризація управлінського обліку;

— виявити елементи існуючого в організації внутрішнього обліку в межах виділених функціональних сфер і оцінити їхню адекватність реальним господарським процесам, а також інформаційним потребам менеджменту;

— розробити концепції управлінського обліку в організації і план заходів щодо його побудови;

— розробити структуру зон відповідальності менеджерів;

— визначити основні елементи системи управлінського обліку та їхню регламентацію;

— упровадити систему управлінського обліку в організації та консультаційний супровід процесу дослідної експлуатації.

Найважливішою вимогою для ефективного функціонування системи управлінського обліку в організації є її регламентне забезпечення. У процесі постановки управлінського обліку розробляється «Положення з управлінському обліку і звітності», в якому повинні бути відбиті:

— цілі і завдання системи управлінського обліку, базові принципи її побудови, основні поняття;

— структура центрів відповідальності;

— склад контрольованих показників за центрами відповідальності й алгоритм їхнього визначення;

— форми первинних та звітних документів;

— процедури підготовки й оброблення первинних документів;

— графік документообігу управлінського обліку.

Після завершення підготовки регламентів починається етап впровадження системи управлінського обліку. Впровадження припускає навчання працівників; апробацію процедур управлінського обліку на реальних даних одного облікового циклу за участю розробників системи; коригування регламентів за результатами їхнього дослідного (пробного) використання; затвердження постійних регламентів; адаптацію існуючих або впровадження нових систем автоматизації управління підприємством

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 16.4.3. Процес постановки управлінського обліку:

 1. 16.4. Постановка та реструктуризація управлінського обліку в організації
 2. 16.4.1. Управлінський облік у системі управління організацією
 3. 16.4.2. Елементи системи управлінського обліку
 4. 15. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 5. 5.3. Процес прийняття управлінських рішень
 6. 8.4. Розробка маршрутної технології виконання управлінських функцій і проектування організаційного процесу
 7. 7. ЕКОНОМІСТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Постановка проблемы
 9. 17.1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
 10. ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
 11. 11.4. Система управлінського контролю
 12. Этап постановки целей
 13. Общая постановка проблемы
 14. 6. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 15. 19.5. Управлінська етика та її складові
 16. 15.4. Технологія прийняття управлінських рішень
 17. 23.1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА: РЫНОЧНЫЕ МОДЕЛИ
 18. 15.1. Суть та особливості управлінських рішень
 19. 12.1. Поняття і принципи побудови управлінських структур
 20. § 1. Теоретическая постановка проблемы ценообразования на факторы производства