<<
>>

16.6.4. Системи, що ґрунтуються на знаннях, та експертні системи

Деякі системи, що ґрунтуються на знаннях, називаються експертними, коли стандарт для їхнього використання визначає фахівець- людина. Існує багато систем, які ґрунтуються на знаннях експертів. Завдання-максимум систем, що ґрунтуються на знаннях, полягає в тому, щоб замінити людину, яка приймає рішення, але в дійсності ця мета перевищує реальні можливості систем.
Вони можуть взяти на себе лише частину роботи людини, але не можуть цілком замінити її. Мине якийсь час, перш ніж системи, що ґрунтуються на знаннях, зможуть замінити менеджерів, якщо це взагалі коли-небудь стане можливим. У цьому відношенні системи, що ґрунтуються на знаннях, іноді переоцінюються.

Кожний з чотирьох типів інформаційних систем, розглянутих нами, підходить для специфічної мети. Жоден з них непридатний для всіх типів інформації, яка використовується на всіх рівнях менеджменту.

Хоча системи здійснення угод і операцій не настільки привабливі, як системи підтримки рішень або системи, засновані на знаннях, вони досить дієві, оскільки направляють дані в загальну інформаційну систему, зберігають організовані і обновлені дані, а також забезпечують рух даних туди, де вони необхідні. Але самі по собі ці системи обмежуються використанням специфічних даних.

Типи управлінських інформаційних систем, розглянутих у цьому розділі, розширюють можливості систем здійснення угод і операцій. Вони маніпулюють даними про відомі і повторювані проблеми, щоб зробити їх придатними для використання для стимулювальної виняткової інформації. Ця інформація використовується найчастіше на операційному рівні, менше — на рівні підрозділів і найрідше — на стратегічному.

Системи підтримки рішень допомагають менеджерам вирішувати менш структуровані проблеми. Вони більше, ніж УІС, підходять для виробництва контрольної, розподільної і скеровуючої інформації. СПР складніші для створення і підтримки системи, ніж управлінські інформаційні системи. І хоча СПР можуть вирішувати проблеми стимулювальності і виняткової інформації, УІС дають можливість це робити економічніше.

Системи підтримки рішень припускають легкий і гнучкий доступ до безлічі компонентів. Коли вони добре спроектовані, стає легше змінити і додати нові компоненти. Подібно іншим могутнім інструментам, ефективність СПР багато в чому визначається майстерністю їхнього використання.

Системи, що ґрунтуються на знаннях призначені підтримувати майстерність. Однак зараз ці системи обмежили і звузили увагу до майстерності. Наразі системи, що ґрунтуються на знаннях, є могутніми, але обмеженими інструментами, що призначені для контрольних, розподільчих і скеровуючих рішень.

Інформаційні системи далеко не завжди відразу придатні для використання, і менеджери часто повинні створювати індивідуальні інформаційні системи.
<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 16.6.4. Системи, що ґрунтуються на знаннях, та експертні системи:

 1. 6.4. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 2. Валютні системи та валютнаполітика. Особливості формування валютної системи україни
 3. 1. Распад Ялтинско-Потсдамской системы и формирование новой системы международных отношений
 4. 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
 5. 23. Кредитная система. Структура банковской системы
 6. 10.3. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
 7. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в україні
 8. Особенности современных банковских систем. создание двухуровневой банковской системы в России
 9. Типы банковских систем. Характеристика административно-командной и рыночной банковских систем
 10. Организационное проектирование системы управления персоналом. Ситуация «Показатели, характеризующие отдельные элементы системы управления персоналом»
 11. Понятие денежная система». Денежная система Российской Федерации
 12. Понятие «платежная система». Элементы и виды платежных систем
 13. Поняття й типи грошових систем. Металева грошова система
 14. 12. Цели системы управления персоналом, этапы организационного проектирования системы управления персоналом
 15. Методы построения системы управления персоналом. Деловая игра «Построение функционально-целевой модели системы управления организацией и ее персоналом»