<<
>>

18.5. Основні напрями удосконалення організації праці та оцінювання діяльності менеджера

Менеджер — важлива ланка системи управління. Тому удосконалення організації його праці ототожнюють з поліпшенням усієї системи управління.

Основне поняття пов'язане з вирішенням цієї проблеми — удосконалення засобів впливу менеджерів на апарат управління, стиль і способи його діяльності.

Найбільш вузьке тлумачення проблеми організації роботи менеджера зводиться до вирішення питань його особистої праці.

У процесі керівництва менеджер використовує різні засоби впливу: організаційний, матеріальне й моральне стимулювання, переконання, виховання.

Способи керівництва — одна з ключових проблем організації праці менеджера. Успіх використання способів управління залежить від знань психології працівників, на яких ці способи спрямовані. У зв'язку з тим, що на практиці відбувається комплексне використання праці менеджера, то одним з найважливіших напрямів удосконалення організації праці менеджера є стиль його роботи.

Важливим напрямом удосконалення організації праці менеджера є поліпшення технології та організації його особистої праці: планування часу, проведення нарад і приймання відвідувачів, робота з інформацією і використання технічних засобів управління. Не менш важливими факторами, які суттєво впливають на організацію праці менеджера, є робота з підвищення особистої кваліфікації та організація позаробочого часу, побуту.

Правильне розуміння характеру і змісту діяльності менеджера підприємства дає змогу визначити способи оцінки його діяльності. У свою чергу, наявність критеріїв чіткої оцінки є базою для поліпшення організації праці менеджера і частковою — для вибору варіантів тих чи інших способів керівництва, способів прийняття рішень.

Діяльність менеджера оцінюють за низкою показників. Але найбільш розповсюдженим способом оцінювання його діяльності є виробничі підсумки діяльності об'єкта управління за конкретний проміжок часу (рік, квартал), протягом якого він здійснював керівництво. Мається на увазі досягнення керованою системою запланованих економічних і соціальних показників, таких як прибуток, оплата праці, розвиток матеріально-технічної бази підприємства, культура управління та обслуговування споживачів. До таких показників також належать темпи зростання рентабельності виробництва, торгівлі, темпи приросту продуктивності праці, а також технічне переозброєння, реконструкція, введення нових потужностей, забезпечення працівників належними виробничими та побутовими умовами праці тощо.

Поряд із цим для оцінювання особистої діяльності менеджера необхідно враховувати:

а) яких результатів досягнув менеджер і з якими витратами;

б) чи вміє менеджер правильно розподіляти свій робочий час;

в) який трудовий потенціал і які умови має менеджер для виконання покладених на нього завдань;

г) які способи використовує менеджер для виконання основних завдань;

ґ) наскільки менеджер уміє зберігати та відновлювати працездатність

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 18.5. Основні напрями удосконалення організації праці та оцінювання діяльності менеджера:

 1. 11.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
 2. Фінансове забезпечення регіонів та напрями його удосконалення
 3. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ удосконалення
 4. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ удосконалення
 5. 5.5. Оцінювання факторів зовнішнього середовища організації
 6. 24. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
 7. 1.2. Основні школи і напрями сучасної політології
 8. 25. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
 9. 6.3. Стратегічні напрями структурно-територіальної організації оптової торгівлі
 10. 65. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 11. Основні напрями державного регулювання
 12. 48. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ