<<
>>

22.7. Інформаційна база менеджменту персоналу

Ефективність функціонування системи менеджменту персоналу значною мірою залежить від якості інформаційного забезпечення.

Інформаційне забезпечення менеджменту персоналу — це сукупність відомостей про стан керованої підсистеми (персонал і його оточення), тенденції її розвитку, що надходять до суб'єкта управління (лінійних, функціональних керівників і працівників кадрової служби).

При цьому під інформацією слід розуміти не будь-які відомості про персонал, умови праці, ринок праці тощо, а лише сприйняті й визначені як корисні для вирішення завдань менеджменту персоналу.

Виходячи з цього, дані, які містяться в документах з особового складу (особистих листках з обліку кадрів, особистих картках, наказах та звітах), матеріалах і результатах соціологічних і психофізіологічних досліджень (анкетування, інтерв'ю, тестування) тощо, вважаються інформацією лише тоді, коли вони втягнуті в процеси менеджменту персоналу і застосовуються для досягнення його цілей.

До того часу вони розглядаються як дані, які чекають своєї реалізації.

Так, дані про результати оцінювання персоналу визначаються інформацією лише з того моменту, коли вони належним чином оформлені, доведені до працівника та його безпосереднього керівника і використані для вирішення таких завдань, як підбір і розстановка нових працівників, висунення в кадровий резерв, планування кар'єри, вдосконалення організації праці, побудова ефективної системи мотивації трудової діяльності вдосконалення планів і програм підвищення кваліфікації працівників та ін.

Інформаційна система включає:

— засоби збирання, зберігання, оброблення, передачі, пошуку та використання кадрової інформації;

— організований належним чином облік персоналу для інформаційного забезпечення вирішення кадрових завдань;

— сукупність прийомів і методів використання цієї системи;

— фахівців у галузі обчислювальної техніки;

— споживачів інформації.

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 22.7. Інформаційна база менеджменту персоналу:

 1. 22.5. Нормативно-правова база менеджменту персоналу
 2. 16.6. Комп'ютерні системи інформаційного менеджменту
 3. 7.1. Інформаційне забезпечення менеджменту
 4. 16.1. Рівні інформаційного забезпечення менеджменту і типи інформації
 5. 5.3.4. Розбудова інформаційного суспільства та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку
 6. 22.8. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу
 7. Управление персоналом в теории и практике классического менеджмента
 8. 22. 6. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу
 9. 15. ОБРОБЛЮВАЧ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
 10. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: РАБОТА С КАДРАМИ И РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ
 11. 16. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
 12. 16.6.5. Побудова інформаційних систем
 13. 16.5. Раціоналізація, інтегрування й подальша автоматизація інформаційних потоків
 14. Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності
 15. 4.2.4. Забезпечення свободи слова та розвиток національного інформаційного простору
 16. Розбудова сучасного інформаційного простору
 17. Базовые категории, характеризующие управление персоналом. Основные сферы управления персоналом и их соотношение
 18. Реализация стратегии управления персоналом. Ситуация «РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ»