<<
>>

6.6. Організаційні особливості створення нового підприємства в Україні

Цілі організації (підприємства)

Першим і, може бути, найістотнішим рішенням при плануванні буде вибір цілей підприємства. Тут необхідно підкреслити, що ті підприємства, що, внаслідок свого розміру випробовують необхідність у багаторівневих системах, бідують також у декількох широко сформульованих цілях, також як і у більш приватних цілях, пов'язаних із загальними цілями організації.

Місія підприємства

Основна загальна мета підприємства — чітко виражена причина його існування — позначається як його місія.

Мета виробляється для здійснення цієї місії.

Місія деталізує статус підприємства і забезпечує напрямок і орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях. Формулювання місії підприємства повинні містити наступне:

1. Завдання підприємства з погляду його основних послуг або виробів, його основних ринків і основних технологій.

2. Зовнішнє середовище стосовно фірми, що визначає робочі принципи підприємства.

3. Культура організації. Якого типу робочий клімат існує усередині підприємства?

Вибір місії

Деякі керівники ніколи не піклуються про вибір і формулювання місії своєї організації. Часто ця місія здається для них очевидною. Якщо запитати типового представника дрібного підприємництва, у чому його місія, відповіддю, імовірно, буде: «Звичайно, діставати прибуток». Але якщо ретельно обміркувати це питання, то невідповідність вибору прибутку як загальної місії стає ясним, хоча, безсумнівно, вона є істотною метою.

Прибуток являє собою цілком внутрішню проблему підприємства. Оскільки організація є відкритою системою, вона може вижити в кінцевому рахунку тільки у випадку, якщо буде задовольняти якусь потребу, що знаходиться поза нею. Щоб заробити прибуток, необхідний їй для виживання, фірма повинна стежити за середовищем, у якому функціонує.

Тому саме в навколишньому середовищі керівництво підшукує загальну мету організації. Необхідність вибору місії була визнана видатними керівниками задовго до розробки теорії систем. Генрі Форд, керівник, що добре розуміє значення прибутку, визначив місію «Форд» як надання людям дешевого транспорту.

Вибір такої вузької місії організації, як прибуток, обмежує можливість керівництва вивчати припустимі альтернативи при ухваленні рішення. У результаті ключові фактори можуть бути не розглянуті, і наступні рішення можуть призвести до низького рівня ефективності організації. Характеристики цілей

Загальвиробничі цілі формулюються і встановлюються на підставі загальної місії підприємства і визначених цінностей і цілей, на які орієнтується вище керівництво. Щоб внести щирий вклад в успіх підприємства, цілі повинні мати такі характеристики:

— бути конкретними і вимірними;

— мати орієнтацію в часі;

— бути досяжними.

Оцінка й аналіз зовнішнього середовища

Після установлення своєї місії і цілей керівництво повинне почати діагностичний етап процесу стратегічного планування. Першим кроком є вивчення зовнішнього середовища. Керівники оцінюють зовнішнє середовище за трьома параметрами:

1) оцінити зміни, що впливають на різні аспекти поточної стратегії;

2) визначити, які фактори є загрозою для поточної стратегії фірми;

3) визначити, які фактори дають більше можливостей для досягнення загальфірмових цілей шляхом коригування плану.

Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, за допомогою якого розроблювачі стратегічного плану контролюють зовнішні щодо підприємства фактори, щоб визначити можливості і загрози для фірми. Аналіз зовнішнього середовища допомагає одержати важливі результати. Він дає організації час для прогнозування можливостей, для складання плану на випадок можливих погроз і на розробку стратегій, що можуть перетворити колишні загрози в будь-які вигідні можливості.

З погляду оцінки цих загроз і можливостей роль аналізу зовнішнього середовища в процесі стратегічного планування полягає у відповіді на три конкретні питання:

1. Де зараз знаходиться підприємство?

2. Де, на думку вищого керівництва, повинно знаходитись підприємство в майбутньому?

3. Що повинно зробити керівництво, щоб підприємство перемістилося з того положення, в якому знаходиться зараз, у те положення, де його хоче бачити керівництво?

Наступною проблемою, з якою зіштовхується керівництво, є визначення того, чи володіє підприємство внутрішніми силами. Процес, за допомогою якого здійснюється діагноз внутрішніх проблем, називається управлінським обстеженням.

Управлінське обстеження являє собою методичне оцінювання функціональних зон підприємства, призначене для виявлення її сильних і слабких сторін.

З метою спрощення в обстеження рекомендується включити п'ять функцій — маркетинг, фінанси (бухгалтерський облік), операції (виробництво), людські ресурси, а також культуру й образ підприємства.

Управлінське обстеження внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства

Маркетинг

При обстеженні функції маркетингу заслуговує на увагу сім загальних сфер для аналізу і дослідження:

1) частка ринку і конкурентоспроможність;

2) розмаїтість і якість асортименту виробів;

3) ринкова демографічна статистика;

4) ринкові дослідження і розробки;

5) передпродажне і післяпродажне обслуговування клієнтів;

6) ефективний збут, реклама і просування товару;

7) прибуток.

Фінанси / Бухгалтерський облік

Аналіз фінансового стану може принести користь організації і сприяти підвищенню ефективності процесу стратегічного планування.

Детальний аналіз фінансового стану може виявити вже наявні і потенційні внутрішні слабкості в організації, а також відносне положення організації порівняно з її конкурентами. Вивчення фінансової діяльності може відкрити керівництву зони внутрішніх сильних і слабких сторін у довгостроковій перспективі.

Операції

Досить важливим для тривалого виживання підприємства є безперервний аналіз керування операціями. Наведено деякі ключові питання, на які необхідно відповісти в ході обстеження сильних і слабких сторін функції керування операціями.

1. Чи можемо ми робити наші товари або послуги за нижчою ціною, ніж наші конкуренти? Якщо ні, то чому?

2. Який доступ маємо до нових матеріалів? Чи залежимо ми від єдиного постачальника або обмеженої кількості постачальників?

3. Чи наше устаткування сучасне і чи добре воно обслуговується?

4. Чи розраховані закупівлі на зниження величини матеріальних запасів і часу реалізації замовлення? Чи існують адекватні механізми контролю над вхідними матеріалами і вихідними виробами?

5. Чи піддана наша продукція сезонним коливанням попиту, що змушує прибігати до тимчасового звільнення працюючих? Якщо це так, то як можна виправити дану ситуацію?

6. Чи можемо ми обслуговувати ті ринки, які не можуть обслуговувати наші конкуренти?

7. Чи володіємо ми ефективною і результативною системою контролю якості?

8. Наскільки ефективно ми спланували і спроектували процес виробництва? Чи може він бути поліпшений?

Людські ресурси

Джерела більшості проблем в організаціях можуть бути остаточно виявлені в людях. Якщо організація має кваліфікованих працівників і керівників з добре мотивованими цілями, вона спроможна впливати на різні альтернативні стратегії. В іншому випадку варто домагатися поліпшення роботи, тому що дана слабкість з найбільшою імовірністю буде наражати на небезпеку майбутню діяльність організації.

Культура та імідж підприємства

Культура й образ підприємства підкріплюються або послаблюються репутацією компанії. Чи гарна репутація у фірми у відношенні досягнення нею своїх цілей? Чи була вона послідовна у своїй діяльності? Яке це підприємство порівняно з іншими в цій галузі?

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 6.6. Організаційні особливості створення нового підприємства в Україні:

 1. 6.5. Види підприємств, які можуть діяти в Україні
 2. 2.17.5. Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні
 3. 2.17.5. Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні
 4. Особливості інфляції в україні
 5. 5.5. ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
 6. Інфляція в Україні та її особливості
 7. Особливості сучасного етапу природокористування в Україні
 8. 4.1.4. Особливості становлення політичної культури в Україні
 9. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні
 10. 3.1.3. Особливості політичної участі в Україні
 11. Особливості проведення грошової реформи в україні
 12. 5.7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
 13. 2.3. Особливості інвестування високотехнологічних виробництв в Україні
 14. Регіональні особливості міграційних процесів в Україні