<<
>>

1.3. Основні закони управління

До загальних законів управління належать:

— закон спеціалізації управління;

— закон інтеграції управління;

— закон необхідної і достатньої централізації управління;

— закон демократизації управління;

— закон раціонального використання часу.

Закон спеціалізації управління акцентує увагу на тому, що при багатофункціональній системі управління виникає необхідність у розподілі певних функцій та повноважень, здійснюваних окремими людьми та трудовим колективом.

Закон інтеграції управління.

Інтеграція — це об'єднання окремих розрізнених, спеціалізованих дій до загального процесу функціонування і розвитку управління. Цей закон, як і перший, має об'єктивний характер, тобто на практиці управління не може здійснюватися без об'єднання, координації діяльності багатьох робітників.

Закон необхідної і достатньої централізації управління на практиці проявляється як закон оптимального сполучення централізації і децентралізації. Він передбачає, з одного боку, централізоване, сконцентроване управління, тобто реалізацію процесу управління за вертикаллю, з іншого — передумовлює необхідність передачі деяких повноважень управління на нижчий щабель ієрархії.

Закон демократизації управління передбачає участь виконавців у процесі, наприклад, шляхом передачі їм власності (у вигляді акцій чи інших цінних паперів).

Закон раціонального використання часу — один з найважливіших законів ринкової економіки. По суті час трансформувався в економічну категорію, цінність якої зумовлює всі сторони діяльності підприємства (швидкість обертання капіталу, адаптування до змінюваних умов тощо).

Що стосується закономірностей управління виробництвом, їх можна розподілити на дві групи: загальні, що характеризують процес управління в цілому, та локальні, які виявляються в окремих елементах системи управління (в методиці прийняття управлінських рішень, в окремих функціях управління тощо).

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 1.3. Основні закони управління:

 1. 8.3. Основні принципи формування організаційних структур управління
 2. 5.2.2. Основні закони геополітики
 3. Основні важелі управління природокористуванням та природоохоронними процесами. Специфіка формування в Україні.
 4. Закон возрастающих альтернативных издержек. Закон убывающей отдачи
 5. Основні терміни
 6. Основні терміни
 7. 4.2. Поняття про принцип управління
 8. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ.
 9. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 10. 18. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
 11. Централізоване управління народним господарством
 12. Стеценко Т.О, Тищенко О.П.. Управління регіональною економікою, 2010
 13. 6.1. Політичне управління та його соціотехніка
 14. V. УПРАВЛІННЯ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ
 15. 19. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ