<<
>>

3. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Історія розвитку менеджменту нараховує вже кілька тисячоріч, якщо за початок прийняти зародження писемності в древньому Шумеру, появу централізованих органів влади в Єгипті. Однак формування наукових основ управління почалося в останніх десятиліттях XIX в.
Погляди на управління розвивалися в міру того, як розвивалися суспільні відносини, змінювався бізнес, удосконалювалася технологія виробництва, з'являлися нові засоби зв'язку й обробки інформації. Мінялася практика управління – змінювалося і навчання про управління. У той же час поява нових ідей в області управління, нових підходів до його здійснення незмінно приводила до широких перетворень і в практиці управління. На рис. 3.1 показано етапи розвитку наукових положень менеджменту.

Еволюція управлінської думки XX століття

Рис. 3.1. Еволюція управлінської думки XX століття

Еволюція управлінської думки обертається навколо трьох явищ –задачі, людина, управлінська діяльність. На перших етапах розвитку науки про управління особлива увага приділялася тільки одному з цих явищ, у міру поглиблення знань про управління, зі зміною його характеру усе більший розвиток почав одержувати синтетичний підхід, що пов’язує ці явища в єдине органічне ціле.

<< | >>
Источник: Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко В.І.. Менеджмент. 2005

Еще по теме 3. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ:

 1. Виникнення і розвиток теорії модернізації
 2. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей
 3. 7.3. ВНЕСОК Дж. М. КЕЙНСА У РОЗВИТОК КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
 4. 3.3. Теорії менеджменту, засновані на «доктрині людських відносин»
 5. Управление персоналом в теории и практике классического менеджмента
 6. Возможности использования американской практики менеджмента в России
 7. 8.1. Муниципальный менеджмент как область практики
 8. Современный менеджмент как форма общественной практики людей
 9. Современный менеджмент как форма общественной практики людей
 10. Возможности использования американской практики менеджмента в России
 11. КАК Г. ФОРД НА ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ ИДЕИ НАУЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА?
 12. Характерные черты американской практики менеджмента: общая характеристика
 13. Характерные черты американской практики менеджмента: общая характеристика
 14. Современный менеджмент как форма общественной практики людей
 15. Особенности российского менталитета и проблемы его учёта в современной практике менеджмента
 16. Основные задачи внедрения принципов и методов менеджмента в современную хозяйственную практику России
 17. Основные задачи внедрения принципов и методов менеджмента в современную хозяйственную практику России
 18. Задачи внедрения принципов и методов современного менеджмента в современную хозяйственную практику РФ
 19. Задачи внедрения принципов и методов современного менеджмента в современную хозяйственную практику в РФ.