<<
>>

Антонюк Л.Л.. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації . 2004

Міжнародна економічна діяльність країни є важливою сферою процесів від-творення, усього суспільного життя. Для України врегулювання механізмів спів-робітництва з іншими державами світу стає важливою умовою побудови ефек-тивного національного господарства, проведення структурної реформи.

У підручнику розглядаються особливості міжнародної економічної діяльності України на сучасному етапі в комплексі різноманітних форм співробітництва, інструментів макроекономічного регулювання та комерційної діяльності, взаємин з іншими країнами, їх угрупованнями та міжнародними економічними організаціями.

Для студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю, підприємців та службовців, які здійснюють міжнародні комерційні операції та їх регулювання, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародної еконо-мічної діяльності України.

<< | >>
ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ЦІЛІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти
Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні
ПОЗАЛЕКЦІЙНИЙ БЛОК
Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України
ПОЗАЛЕКЦІЙНИЙ БЛОК
ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Україна в міжнародній торгівлі товарами: загальний режим
Теоретичні паралелі
Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка
Теоретичні паралелі
Україна в товарообмінних операціях
Теоретичні паралелі
Міжнародний контракт
Теоретичні паралелі
Інкотермс — інструмент міжнародної торгівлі
Теоретичні паралелі
Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська специфіка
Теоретичні паралелі
Послуги посередників у міжнародній торгівлі
Теоретичні паралелі
Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами: специфіка транзитивної економіки
Теоретичні паралелі
Лізинг та інші орендні операції в міжнародному співробітництві
Теоретичні паралелі
Міжнародні транспортні послуги
Теоретичні паралелі
Міжнародний туризм
Теоретичні паралелі
Міжнародне кооперування виробництва: природа, форми та сучасні особливості
Теоретичні паралелі
Відкрита економіка України в системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин
Теоретичні паралелі
Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації
Теоретичні паралелі
Комерційні структури в процесах транснаціоналізації
ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України
Теоретичні паралелі
Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
Теоретичні паралелі
Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
Теоретичні паралелі
Відкрита економіка України в системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин
Теоретичні паралелі
Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації
Теоретичні паралелі
Комерційні структури в процесах транснаціоналізації
Теоретичні паралелі
Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
Теоретичні паралелі
Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
Теоретичні паралелі
Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі
Теоретичні паралелі
Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності
Теоретичні паралелі
Економічна безпека за умов відкритої економіки
Теоретичні паралелі
Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: ретроспектива та сучасність
Теоретичні паралелі
Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі
Теоретичні паралелі
Торгово-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з країнами СНД
Теоретичні паралелі
Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі
Теоретичні паралелі
Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності
Теоретичні паралелі
Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України
Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці
Теоретичні паралелі
Екологічні обмеження зростання відкритої економіки в контексті сучасної глобалістики

Книги и учебники по дисциплине Мировая экономика:

 1. Шпаргалка. Задачи по мировой экономике для сдачи ГОС экзамена (с решениями) - 2014 год
 2. Шпаргалка. Решение задач (Примеры, с подробным описанием решения) по мировой экономике - 2014 год
 3. Контрольная работа. Международное разделение труда, его формы и основные тенденции развития - 2014 год
 4. Контрольная работа. Типы и особенности воспроизводства населения в различных группах странах и регионах - 2013 год
 5. Лекции. Теории международной торговли. Глобальные проблемы мировой экономики - 2012 год
 6. Ответы к экзамену. Ответы к экзамену по мировой экономике в ОмГПУ - 2011 год
 7. Дипломна робота. Офшорні зони та їх роль в економіці держави - 2011 год
 8. Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації - 2011 год
 9. Контрольная работа. Внешнеторговая политика России - 2011 год
 10. Реферат. Классификация стран по уровню социально-экономического развития - 2011 год
 11. Реферат. Динамика, структура внешней торговли России и ее формы регулирования - 2011 год
 12. Реферат. Международная миграция рабочей силы - 2011 год
 13. Задачи. Задачи по международной экономике - 2011 год
 14. Тесты с ответами. Мировая экономика - 2010 год
 15. Шпаргалки. Мировая экономика - 2010 год
 16. Тесты. Тесты с ответами по Мировой экономике - 2010 год
 17. Тест. Мировая экономика. Тест МЭИ. - 2010 год
 18. Контрольная работа. Отраслевая структура мирового хозяйства. Агропромышленный комплекс. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве - 2010 год
 19. Контрольная работа. Внешний долг России - 2010 год
 20. Контрольная работа. Роль и место России в мировой экономике - 2009 год