<<
>>

Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України. 148 с.

Світ у 2020 році: глобальні тенденції та виклики.

Мегатренди світового економічного розвитку.

Розвиток громадянського суспільства.

Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до року.

Розвиток людського капіталу.

Сільськогосподарські угіддя та агропродовольчий ринок.

Промислове виробництво.

Світовий ринок енергоресурсів.

Потоки капіталу та міжнародна торгівля.

Світові фінансові ринки.

Інновації та технології.

Сильні та слабкі сторони української економіки, сприятливі можливості та загрози для економічного прориву.

<< | >>
Частина 1. Світ у 2020 році: глобальні тенденції та виклики
Частина 2. Сильні та слабкі сторони української економіки, сприятливі можливості та загрози для економічного прориву
Частина 3. Сценарії, етапи та рамкові умови розвитку економіки України до 2020 року
4.1. Створення сприятливих умов для підвищення адаптивності економіки до зовнішніх шоків
4.2. Людина і сталий розвиток
4.3. Технологічний прорив в індустрії
4.4. Зняття інфраструктурних обмежень
4.5. Перехід до високоефективного аграрного та аграрно-переробного виробництва
4.6. Створення сучасної інноваційної системи
4.7. Україна і світ
5.1. Суспільство, людина і сталий розвиток
5.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки та покращення енергозабезпечення споживачів
5.3. Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості

Книги и учебники по дисциплине Мировая экономика:

 1. Шпаргалка. Задачи по мировой экономике для сдачи ГОС экзамена (с решениями) - 2014 год
 2. Шпаргалка. Решение задач (Примеры, с подробным описанием решения) по мировой экономике - 2014 год
 3. Контрольная работа. Международное разделение труда, его формы и основные тенденции развития - 2014 год
 4. Контрольная работа. Типы и особенности воспроизводства населения в различных группах странах и регионах - 2013 год
 5. Лекции. Теории международной торговли. Глобальные проблемы мировой экономики - 2012 год
 6. Ответы к экзамену. Ответы к экзамену по мировой экономике в ОмГПУ - 2011 год
 7. Дипломна робота. Офшорні зони та їх роль в економіці держави - 2011 год
 8. Контрольная работа. Внешнеторговая политика России - 2011 год
 9. Реферат. Классификация стран по уровню социально-экономического развития - 2011 год
 10. Реферат. Динамика, структура внешней торговли России и ее формы регулирования - 2011 год
 11. Реферат. Международная миграция рабочей силы - 2011 год
 12. Задачи. Задачи по международной экономике - 2011 год
 13. Тесты с ответами. Мировая экономика - 2010 год
 14. Шпаргалки. Мировая экономика - 2010 год
 15. Тесты. Тесты с ответами по Мировой экономике - 2010 год
 16. Тест. Мировая экономика. Тест МЭИ. - 2010 год
 17. Контрольная работа. Отраслевая структура мирового хозяйства. Агропромышленный комплекс. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве - 2010 год
 18. Контрольная работа. Внешний долг России - 2010 год
 19. Контрольная работа. Роль и место России в мировой экономике - 2009 год
 20. Контрольная работа. Мировые финансовые центры. Характеристика, цели, задачи - 2009 год