<<
>>

Щербіна Н.М.. Навчально-методичний посібник. 2004

В навчально-методичному посібнику на основні регіонально – комплексного підходу пропонується до розгляду теоретичні і практичні основи територіальної організації продуктивних сил великих інтегральних економічних районів України – природно - ресурсного потенціалу, спеціалізації, функціонально – галузевої і територіальної структури. Дане видання разом із навчально методичним посібником Н.М. Щербіни та І.В.Попової „Розміщення продуктивних сил України” являє собою навчально-методичний комплекс дисципліни „Розміщення продуктивних сил України і регіональна економіка”.

Для студентів економічних спеціальностей ДонДУЕТ

<< | >>
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 2. РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В ІНТЕГРАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Книги и учебники по дисциплине Региональная и национальная экономика:

 1. Шпаргалка. Региональная экономика и экология - 2011 год
 2. Лекции. Региональная экономика и управление - 2011 год
 3. Шпаргалка. Шпаргалка з економіки регіону - 2011 год
 4. Стеценко Т.О, Тищенко О.П.. Управління регіональною економікою - 2010 год
 5. Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 2 - 2008 год
 6. Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1 - 2008 год
 7. Коваленко Е. Г.. Региональная экономика и управление - 2005 год
 8. Сахарова Л.А.. Региональная экономика (Приморский край) - 2003 год
 9. Кистанов В. В., Копылов Н. В.. Региональная экономика России - 2002 год
 10. Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк, С.С. Шишов. Региональная экономика: Учебник для вузов - 2001 год
 11. Гаврилов А.И. . Региональная экономика и управление - 2001 год