<<
>>

Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008

Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : монографія : у 2 ч. – Ч. 1 / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 389 с. У монографії представлено погляди українських економістів – науковців Київського національного торговельно-економічного університету і Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» на сутність і механізми реалізації національних економічних пріоритетів України. Основну увагу приділено соціально-економічним напрямам розвитку держави, а також пріоритетам вдосконалення внутрішнього ринку України. Розраховано на науковців, практиків і політиків, державних службовців, а також викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами економічного розвитку країни в умовах глобалізації.

<< | >>
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ПРІОРИТЕТИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Книги и учебники по дисциплине Региональная и национальная экономика:

 1. Шпаргалка. Региональная экономика и экология - 2011 год
 2. Лекции. Региональная экономика и управление - 2011 год
 3. Шпаргалка. Шпаргалка з економіки регіону - 2011 год
 4. Стеценко Т.О, Тищенко О.П.. Управління регіональною економікою - 2010 год
 5. Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 2 - 2008 год
 6. Коваленко Е. Г.. Региональная экономика и управление - 2005 год
 7. Щербіна Н.М.. Навчально-методичний посібник - 2004 год
 8. Сахарова Л.А.. Региональная экономика (Приморский край) - 2003 год
 9. Кистанов В. В., Копылов Н. В.. Региональная экономика России - 2002 год
 10. Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк, С.С. Шишов. Региональная экономика: Учебник для вузов - 2001 год
 11. Гаврилов А.И. . Региональная экономика и управление - 2001 год