<<
>>

Стеценко Т.О, Тищенко О.П.. Управління регіональною економікою. 2010

Система регіонального управління

Роль місцевого самоврядування в управлінні регіональним розвитком

Регіональний менеджмент

Державна регіональна економічна політика

Управління стратегією регіонального розвитку

Планування та прогнозування в системі управління регіональним розвитком

Методологічні основи регіонального розвитку

Управління розвитком економічного потенціалу регіону

Управління природно-екологічним потенціалом

Управління виробничим потенціалом

Управління трудовим потенціалом

Управління регіональними фінансовими ресурсами

Фінансове вирівнювання як складова механізму регіонального розвитку

Державна регіональна фінансова політика

Вертикальні та горизонтальні дисбаланси

Управління міськими агломераціями

Стратегія соціально-економічного розвитку міст

Світовий досвід політики розвитку міст

Управління регіональними кризовими ситуаціями

Депресивні території. Механізм санації депресивних територій

Спеціальні економічні зони як форма стимулювання розвитку регіонів

<< | >>
Розділ 1. Теоретичні основи управління регіональною економікою
Розділ 2. Система регіонального управління
Розділ 3. Державна регіональна економічна політика
Розділ 4. Управління стратегією регіонального розвитку
Розділ 5. Планування та прогнозування в системі управління регіональним розвитком
Розділ 6. Методологічні основи аналізу регіонального розвитку
Розділ 7. Управління розвитком економічного потенціалу регіону
Тема 8. Управління регіональними фінансовими ресурсами
Розділ 9. Фінансове вирівнювання як складова механізму регіонального розвитку
Розділ 10. Управління міськими агломераціями
Розділ 11. Управління регіональними кризовими ситуаціями

Книги и учебники по дисциплине Региональная и национальная экономика:

 1. Шпаргалка. Региональная экономика и экология - 2011 год
 2. Лекции. Региональная экономика и управление - 2011 год
 3. Шпаргалка. Шпаргалка з економіки регіону - 2011 год
 4. Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 2 - 2008 год
 5. Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1 - 2008 год
 6. Коваленко Е. Г.. Региональная экономика и управление - 2005 год
 7. Щербіна Н.М.. Навчально-методичний посібник - 2004 год
 8. Сахарова Л.А.. Региональная экономика (Приморский край) - 2003 год
 9. Кистанов В. В., Копылов Н. В.. Региональная экономика России - 2002 год
 10. Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк, С.С. Шишов. Региональная экономика: Учебник для вузов - 2001 год
 11. Гаврилов А.И. . Региональная экономика и управление - 2001 год