<<
>>

4. Что делать, если заставляют менять шило на мыло (ИНН на серию и номер паспорта)

Налоговым кодексом абз.1,2 п.5 ст.70 определяется: «Фізична особа – платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової служби облікову картку фізичної особи ? платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Фізична особа – платник податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером паспорта, а також пред’явити паспорт».

Как видно из текста Закона, обязанность подавать уведомление возлагается только на плательщиков налогов, в отношении которых ранее не формировалась «облікова картка платника податків», и «яка не включена до Державного реєстру». Или, другими словами, регистрация обязательна для лиц, которые одновременно удовлетворяют двум условиям: не формировалась ранее карточка и не включен в реестр.

Но каждый из тех, у кого нет ИНН, в свое время отказался от него, либо через суд, либо через налоговую. Это, в свою очередь, является доказательством того, что карточка в отношении их формировалась, то есть вышеупомянутый Закон не обязывает таких граждан повторно обращаться для регистрации.

В абз. 3 п.2.1. приказа ДПА № 43 от 27.01.1998 г. с изменениями и дополнениями определено: «Якщо фізична особа офіційно відмовилася від наявного у неї ідентифікаційного номера і має у своєму паспорті відмітку про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера, Картка фізичної особі платника податків та ідентифікаційний номер, від якого особа відмовилася, вважається недійсною».

То есть, если человек отказался от ИНН, то «облікова картка платника податків» на него точно формировалась.

Кроме того, важно, что, если возникнет вопрос о неоднозначности толкования или о нечеткости законодательных терминов, впору будет напомнить о принципе «презумпції правомірності рішень платника» п.1.4. ст.4 Налогового кодекса Украины, согласно котрого, в случае неоднозначного толкования нормативного акта или актов, прав плательщик налогов.

Исходя из вышеизложеного, принятый Налоговый Кодекс не обязывает людей, ранее отказавшихся от ИНН, оформлять какие-либо «повідомлення» или «картки» в налоговой инспекции. А требования работников налоговой инспекции по такой регистрации незаконны.

В случае принуждения Вас к принятию ИНН или регистрации по форме 1-П «так называемый отказ от ИНН», а на самом деле регистрации по серии и номеру паспорта предлагаю Вам направить заявление следующего содержания тем лицам, которые требуют от Вас регистрации: если это налоговая, то в налоговую, если через работу, то один экземпляр в налоговую, другой на работу. Заявления регистрировать в приемной (на нем секретарь должна поставить отметку), или направить почтой заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

______________________________

______________________________

(вказується назва податкової інспекції)

______________________________

______________________________

______________________________

(від кого - ПІБ та адреса)

Шановний ________________________________________________________________, даною заявою повідомляю Вас про неможливість оформлення та подання повідомлення за формою №1П, як того вимагає Ваша інспекція. Бланк документа, запропонований мені для заповнення, містить недостовірну інформацію, а згідно абз.6 п.5 ст.70 Податкового Кодексу Украини, я несу відповідальність за достоверність поданої мною інформації.

Вишевказана форма передбачає повідомлення податкової служби про мою відмову від прийняття «реєстраційного номера облікової картки».

Але у мене немає такого номера, я від нього відмовився (відмовилась) «__» _______ року (записуєтьсяя дата решення суду або дата проставлення відмітки до паспорту в кого як) в результаті реализації мого права на відмову. Тому мні немає від чого відмовлятися.

Крім того, Податковий кодекс України не зобов’язує мене реєструватись ще раз. Такий обов’язок, абз.1,2 п.5 ст.70 ПКУ покладається на особу, «для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру», а у відношенні мене така картка раніше формувалась, і від прийняття її номера я відмовився (лась).

Прошу Вас письмово надаті відповіді на наступні питання:

1. Письмово повідомити, чи зареєстрований я на даний час в податковій інспекції.

2. Який пункт, якої статті, якого Закону зобов’язує реєструватись повторно осіб, у відношенні яких раніше формувалась облікова картка платника податків.

Крім того, довожу до Вашого відому, що дана заява є зверненням, у розумінні Закону України «Про звернення громадян» N393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року, відповідь на неї прошу надіслати письмово на адресу вказану вище, в термін, визначений ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» N 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року.

З повагою, _______________ (ПІБ) _________ (підпис)

В случае если продолжается давления на Вас требуйте письменного обоснования их требований (регистрации по серии и номеру паспорта) с указанием статей закона, на основании которых от Вас требуют этой регистрации. В таком письменном запросе обязательно укажите на те угрозы (лишение зарплаты, увольнение, или иные), если Вам угрожали. Заканчиваете такое обращение фразой :

«Дана заява є зверненням, у розумінні Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року, відповідь на неї прошу надіслати письмово на вказану вище адресу, в термін, визначений ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 р.».

Это обяжет налоговую или предприятие, на которое Вы обращаетесь, обязательно письменно ответить Вам. Этот ответ поможет в суде, если прийдется подавать в суд. Либо, как не раз уже случалось, ответить Вам просто ничего не смогут и оставят в покое.

<< | >>
Источник: Щербанюк О. В.. Практика выживания в условиях глобализации. 2012

Еще по теме 4. Что делать, если заставляют менять шило на мыло (ИНН на серию и номер паспорта):

 1. «Что делать?»
 2. Что делать?
 3. «Я не знаю, что делать» и другие классические отговорки сопротивления
 4. ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ АНАРХИСТЫ В СЛУЧАЕ ВОЙНЫ?
 5. Есть люди, которые знают что делать
 6. ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА?
 7. Пора делать выбор
 8. Пора делать выбор
 9. Как компании привыкли делать деньги
 10. Если вы захотите...
 11. Если бы только...
 12. Разница между «если» и «и»
 13. 8. Отказ в случае, если согласие уже подписано
 14. Если бы государств не существовало, следовало ли бы их изобрести?