<<
>>

Діяльність та погляд М.Грушевського на відродження Української державності

Бібліографічний список

Обов’язкова література.

1. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П. Політологія:Підручник. – К., 2002.

2. Кухта Б.Л. Історія української думки: Курс лекцій.

– Львів., 1991.

3. Муляр В.І.Політологія: Навч. посібник К., 2002.

4. Піча В.М. Хома Н.М. Політологія: Навч. посібник – Львів. 2002.

5. Політологія: Курс лекцій: Навч. посібник. /За ред. .І.С. Дзюбка.- К., - 1993

Додаткова література.

1. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

2. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. К., 1993.

3. Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз. – К., 1996.

4. Мироненко О.М. Права і свободи людини у доробку українських мислителів ХІХ – початку ХХ століття. К., 1995.

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Діяльність та погляд М.Грушевського на відродження Української державності:

 1. М.Грушевський – видатний український історик і політичний діяч.
 2. Суспільнополітична думка доби українського національного відродження
 3. 1.2.1. Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу
 4. 1.2.4. Політичні концепції, вчення про державу і владу у період Відродження і Нового Часу
 5. 1.2.2. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки
 6. Націоналкомуністична течія української політичної думки
 7. 1.1.3. Зміст, особливості й завдання української політології
 8. 1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології
 9. 3.1.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки
 10. Політичні трансформації української влади (1991-2007 рр.)
 11. Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: Дмитро Донцов, В'ячеслав Липинський
 12. Частина 2. Сильні та слабкі сторони української економіки, сприятливі можливості та загрози для економічного прориву
 13. Стаття 24. Господарська та інша комерційна діяльність
 14. Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка
 15. Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
 16. Стаття 4. Обмеження на створення і діяльність об'єднань громадян
 17. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти
 18. IV. ПРАВА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 19. 2.2.2. Експортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах