<<
>>

2.1. Громадянське суспільство

Ідея громадянського суспільства своїм корінням сягає Давніх Греції та Риму, знаходить своє теоретичне втілення в працях Аристотеля, Цицерона, інших мислителів. З часом викристалізувалося розуміння громадянського суспільства як спільноти рівноправних громадян, яка не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага. У політичній сфері громадянське суспільство забезпечує громадянам вільну участь у державних і громадських справах. Головним суб'єктом такого суспільства є людина, у ньому вільно розвивається індивідуальне та колективне життя, децентралізована державна влада і місцеве самоврядування, демократично розв'язуються суспільнополітичні проблеми на основі виважених, консенсусних відносин
<< | >>
Источник: Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.. Політологія . 2003

Еще по теме 2.1. Громадянське суспільство:

 1. 2.4. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
 2. 5.1.1. Становлення громадянського суспільства
 3. Розділ 2. Громадянське суспільство і політичне життя
 4. 1.2. Розвиток громадянського суспільства
 5. І. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 6. 5.4. Основні концепції громадянського суспільства
 7. 4.1.4. Становлення громадянського суспільства та підвищення ефективності дій Уряду
 8. Тема 3.9. Демократія. Громадянське суспільство. Правова держава
 9. Завдання 4.1.4.1.: Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства
 10. Поняття та особливості громадянського суспільства
 11. 3.9.4. Громадянське суспільство і правова держава
 12. 3.9.3. Громадянське суспільство як царина демократії
 13. Запровадження ефективного механізму державної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства
 14. Навчальний посібник. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні, 2006
 15. VIIІ. УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ
 16. Розділ третій. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА