<<
>>

Консервативна модель

ЇЇ ідеологічну основу становить ідея виправдання соціальної диференціації в суспільстві. Майнова нерівність розцінюється як цілком природне і нормальне явище. Головна ж місія держави полягає в тому, щоб через гнучку податкову політику здійснювати перерозподіл доходів, водночас надаючи компенсацію тим прошаркам, які її потребують.
Прикладом є Німеччина.

Соціал демократична модель робить акцент на запобіганні різкій диференціації найвищого та найнижчого рівня доходів. Соціальні гарантії ґрунтуються як на державній, так і на недержавній підтримці. У функціональному плані державна політика спрямована на забезпечення всіх громадян роботою. Зайнятість і формальна відсутність безробіття утворюють стабільну податкову базу. Рівень оподаткування загалом значно вищий, ніж, скажімо, в ліберальній моделі. Це й дозволяє державі здійснювати перерозподіл бюджету, забезпечуючи громадян соціальною допомогою. Прикладом можуть бути скандинавські країни.

Відмінності в ідеологічних та правових орієнтирах держав різного типу знаходять втілення, насамперед, у витратах на соціальні цілі. Так, соціальні витрати держав ліберального типу утворюють найменшу суму, порівняно з державами, які обрали для себе інший шлях. У США вони становлять 18,2% ВВП. 72,8% населення перебуває за межею бідності. Позитивним наслідком політики такого типу держав є низький відсоток безробіття — у США 4%. Ця модель виявляється і найдешевшою для платників податків, оскільки загальний розмір оподаткування становить 29,4% ВВП.

У Німеччині соціальні витрати в середньому дорівнюють 25,8% ВВП. Спрямованість уряду на компенсаційні дії стосовно малозабезпечених груп має результатом 10% населення, яке знаходиться за межею бідності. Рівень безробіття — 12% . Рівень оподаткування становить 39,6%.

Найбільший розмір соціальних витрат має місце в скандинавських країнах, які реалізують свій соціал-демократичний вибір (32% ВВП). За межею бідності в цих країнах перебуває 0,1% людей. Рівень безробіття — 4% (природне безробіття). Джерелом соціального благополуччя у країнах з соціал-демократичною моделлю є високий рівень оподаткування — 49,3% ВВП.

Українська модель соціальної політики формується в умовах суспільства, що трансформується. Це зумовлює цілий ряд її особливостей, до яких слід віднести: надмірну залежність від рівня економічного розвитку країни; відсутність можливостей широкого вибору громадянами форми соціального захисту; фактичне "зведення" соціальної політики до її соціально-захисної функції; протиріччя між принципами, покладеними в основу цілого ряду правових актів, та механізмами їх реалізації і фінансування

<< | >>
Источник: Вегеш М.М.. Політологія. 2008

Еще по теме Консервативна модель:

 1. Переход к консервативной модели экономического регулирования. Итоги развития экономики к началу 90-х гг.
 2. 8.1 Консервативный революционер
 3. 8.1 Консервативный революционер
 4. 12.4. Консервативная идеология
 5. Консервативная геополитика
 6. 4.2. Основные черты консервативной мысли в России
 7. 17.4. Консервативные тенденции в массовом политическом сознании
 8. "Аристократический" и консервативный варианты элитизма
 9. Либерально-консервативная концепция лидерства
 10. §5. Фискальная политика государства и кривые совокупного спроса (AD) (модель AD-AS), денежного спроса (MD) (модель MD-MS), IS (модель IS-LM), график частных плановых инвестиций (I) в краткосрочном и долгосрочном периодах
 11. Консервативные геополитические теории после второй мировой войны
 12. Петровская модель региональной политики (губернская модель с элементами самоуправления)
 13. Екатерининская модель региональной политики (обновленная губернская модель)
 14. Модель 1994—1996 гг. (модель Ельцина — Черномырдина)
 15. Модель рецентрализации 2000—2005 гг. (модель Путина)
 16. Канадская и австралийская модели (квазипарламентская модель)
 17. Модель 1997 г. (модель молодых реформаторов)