<<
>>

Література

1.Бабкин В., Селиванов В. Народ и власть. – К.: Манускрипт, 1996. – 448 с.

2.Геополітика: Підручник / А.І.Кудряченко, Ф.М.Рудич, В.О.Храмов. – К.: МАУП, 2004. – 296 с.

3.Політична система сучасної України.

Особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М.Рудича: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 327 с.

4.Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. І перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

5.Розова Т.В., Барков В.Ю. Специфика становления гражданского общества в Украине: Монография. – Одесса: Юридична література, 2003. – 336 с.

6.Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 480 с.

7.Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспект: [Кол.монографія] / За ред. Ф.М.Рудича. – К.: МАУП, 2002. – 488 с.

<< | >>
Источник: Навчальний посібник. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні. 2006

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Використана та рекомендована література
 11. ЛІТЕРАТУРА
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 13. Література
 14. Література
 15. Література
 16. Література
 17. Література
 18. Література