<<
>>

Література

1.Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. Культура. Ідеологія. Особистість. – К.: Знання України, 2002. – 577 с.

2.Йозеф А. Шумпетер. Капіталізм, соціалізм і демократія.

– К.: Основи, 1995. – 527 с.

3.Карась А.Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях та некласичних інтерпретаціях. – Київ-Львів, 2003. – 520 с.

4.Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич – Київ, 2004. – 487 с.

5.Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М.Рудича: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Парламентське вид–во, 2002. – 327 с.

6.Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. – М.: “Три квадрата”, 2003. – 462 с.

7.Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

8.Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 480 с.

9.Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994-2003. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – 704 с.

10.Щедрова Г. Громадянське суспільство: прагнення та реалії / Наукові записки. Сер. “Політологія і етнологія”. – К.: ІПіЕНД, 2004. – С. 237-247

<< | >>
Источник: Навчальний посібник. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні. 2006

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 14. Література
 15. Література
 16. Література