<<
>>

Література

Авторитаризм и демократия в развивающихся странах / В. Г. Хорос, Г. И. Мирский, К. Л. Майданик и др. — М.,1996.

Головаха Є. І. Політичний портрет України: загальні тенденції розвитку.

— К., 1993.

Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія. — К., 1999.

Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и её проблемы в Восточной Европе // Вопросы философии.— 1990. — № 9.

Денкэн Ж.-М. Политическая наука. — М., 1993.

Малес В. Держава і регіони. До формування регіональної політики в Україні // Розбудова держави. — 1994. — № 9.

ПарсонсТ. Система современных обществ. — M., 1997.

Пахомов Ю. Криза перехідного періоду. Надовго? // Віче. —1993. — № 11.

Предборська І. Соціальна зміна як проблема соціологічної теорії// Філософська і соціологічна думка. — 1995. — № 3—4.

Рукавишников В. О. Социологические аспекты модернизации России и других посткоммунистических обществ// Социологические исследования — 1995. — № 1.

Федотова В. Теорії соціальної модернізації та євразійство // Політична думка. — 1995. — № 2—3.

Запитання. Завдання

1. Спираючись на рекомендовану літературу, назвіть основних теоретиків кожного з трьох етапів розвитку теорії модернізації.

2. Які норми й цінності є визначальними для нинішнього етапу суспільно-політичного розвитку України?

3. Виходячи з того, що політична модернізація розвивається у двох основних вимірах (стихійно й цілеспрямовано), спробуйте визначити, який з них був домінуючим в Україні від часу здобуття нею національно-державної самостійності дотепер.

<< | >>
Источник: Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.. Політологія . 2003

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Використана та рекомендована література
 11. ЛІТЕРАТУРА
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 13. Література
 14. Література
 15. Література
 16. Література