<<
>>

ЛІТЕРАТУРА

1. Аристотель. Политика //Соч. в 4-х т. - Т.4. —М., 1983.

2. Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології. - К., 1996.

3. Картунов О. В. Вступ до етнополітології.

- К., 1999.

4. Кирилюк Ф.М. Українська політологія: рівень розвитку, проблеми // Політологічний вісник. - 1993.- № 4.

5. Политическая наука в Украине. — Симферополь. -2002.

6. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. - М 2002.

7. Панарин A.C. Политология. Изд. 2-е.- М., 2005.

8. Политология: Хрестоматия. - Спб, 2006.

9. Політологія: підручник для Вузів / Ред. Кремень В.Г., Пазенок B.C. та ін. - К., 2001.

10. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004.

11. Рудин. Ф. М. Політологія. Курс лекцій. - К., 2004.

12. Єндрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ.- М, 2005.

13. Українська політологія. - К., 1994.

14. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. та інш. Основи загальної та воєнної політології. - К.: НАОУ, 2007

<< | >>
Источник: Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології. 2009

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 14. Література
 15. Література
 16. Література
 17. Література
 18. Література
 19. Література