<<
>>

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція україни. - к., 1996.

2. Политология: учебник для вузов / под ред. проф. в. лавриненко. -м., 2002.

3. В.В. Цветков, 1.0. Креста, АЛ Коваленко. суспільна трансформація і державне управління в україні: політико-правові детермінанти.

- к.. 2003.

4. Політологічний енциклопедичний словник. - к., 2004.

5. Политология: учебное пособие / под ред. a.c. тургаева, а.е. хренова. - спб., 2005.

6. Реформа політична // політологічний енциклопедичний словник. - к, 1997.- с. 298.

7. Рудин Ф. чи багато влади потрібно владі? — к., 1996.

8. Рудин Ф.М. політологія: підручник для вузів. - к., 2005.

9. С.Г. Рябов, M.B. Томенко. основи теорії політики. — к., 1995.

10. Цюрупа M.B. історія правових і політичних вчень. — к.: центр духовної культури, 2007.

11. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. та ін. основи загальної та воєнної політології.- к: наоу, 2007.

12. Юридичний енциклопедичний словник. - к„ 1999 — 2006 pp.

<< | >>
Источник: Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології. 2009

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА