<<
>>

ЛІТЕРАТУРА

1. Абсолютизм // Юридичний енциклопедичний словник. — 1С, 1999.-XI-CIL

2. Бердяев H.A. Философия неравенства. — Л., 1991.

3. Держава // Юридичний енциклопедичний словник.

- К,, 1999 -Т.2.- С. 81.

4. Ендрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ. - М., 2005.

5. Конституція України. — К., 1996.

6. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004.

7. Политология: Хрестоматия. - Спб.: Питер, 2006.

8. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. - М., 2002.

9. Политология: Учебное пособие / Под ред. A.C. Тургаева, А.Е. Хренова. - Спб., 2005.

10. Політологія: підручник для Вузів / Ред. Кремень В.Г, Пазенок B.C. та ін.-К., 2001.

11. Резолюція ПАРЄ 3 квітня 2007 року про політичну ситуацію в Україні.

12. С.Г. Рябов, М.В. Томенко. Основи теорії політики. — К., 1995.

13. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. ma ін. Основи загальної та воєнної полггології. - К.: НАОУ, 2007

<< | >>
Источник: Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології. 2009

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 14. Література
 15. Література
 16. Література
 17. Література