<<
>>

ЛІТЕРАТУРА

1. АлмондГ., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

2. Політична культура // Політологічний енциклопедичний словник.

- К., 1997.- С. 263.

3. Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

4. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко.- М.,

2002.

5. Политология: Учебное пособие / Под ред. A.C. Тургаева, А.Е. Хренова.-Спб., 2005.

6. Політологія: підручник для Вузів/ Ред. Кремень В.Г., Пазенок B.C. 1" ІН.-К..2001.

7. Резолюція ПАРЄ про ситуацію в Україні 3 квітня 2007 p.

8. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник для ВУЗів. - К., 2005.

9. Cae П.М. Політична культура українського суспільства. - К.: Л и бід ь.

1998.

10. Універсал національної єдності. - Київ, 2006.

11. Инглхарт Р. Культура и демократия // Культура имеет значение / Под ред. Л. Харрисона и С. Хангтингтона. Пер. с англ. - М., 2002.

12. Ясинська A С. Демократична політична культура: основні риси та форми прояву //Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. - 1998. - № 28. - С. 46-49.

13. Ясинська В. С. Особливості трансформації політичної культури в умовах становлення демократичного політичного режиму // Автореф. дисер. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.- Київ, 2004.-18 с

<< | >>
Источник: Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології. 2009

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 14. Література
 15. Література
 16. Література