<<
>>

М.Грушевський – видатний український історик і політичний діяч.

Бібліографічний список

Обов’язкова література:

1. Бабкіна В., Горбатенко В.П. Політологія: Підручник. – К., 2002.

2. Кухта Б.Л. Історія української думки: Курс лекцій.

Львів, 1991.

3. Муляр В.І. Політологія: Навч. посібник. – К., 2002.

4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч. посібник. Л., 2002.

5. Шляхтун П.П. Політологія: Підручник. – К., 2002.

Додаткова література:

1. Гулієв А. На шляху до демократичної, правової, соціальної думки. // Політика і час. 2001.- №9.

2. Донцов Д. Історія розвитку української державницької ідеї. – К., 1990.

3. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1997.

4. Кухта Б. З історії української політичної думки. –К., 1994.

5. Попульницький. Історія української політології. – К., 1992.

6. Скуратівський Н. Ідеї права та правової культури в Українській суспільно-політичній і правової думці: витоки та еволюція // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. 2001. № 2. – ч.ІІ

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме М.Грушевський – видатний український історик і політичний діяч.:

 1. 3.8.4. Партійно-політичний спектр українських партій у суспільно-політичному житті країни
 2. 1.6. Українська політична думка XX століття
 3. Діяльність та погляд М.Грушевського на відродження Української державності
 4. Розділ перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
 5. 4.1. Політична свідомість, політична культура і політична соціалізація
 6. Співвідношення послуг та інших видів економічної діяльності: історико-функціональний підхід
 7. Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин
 8. Ідеологічні орієнтації українського суспільства
 9. Тема 3.10. Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер
 10. Розділ 3. Політична влада і політична система суспільства
 11. Тема № 2 Політична сфера і політичне життя суспільства
 12. 2.6.4. Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 рр.