<<
>>

5.3. Міжнародні відносини і світовий політичний процес

Актуальність проблем міжнародної політики постійно зростає за кардинальних змін у світі, загострення глобальних проблем, невирішеність яких загрожує існуванню людства. Розв'язання проблем світового співтовариства залежатиме від політики на міжнародній арені як окремих держав, так і міжнародних організацій. Міжнародні відносини дуже складний і багатоас-пектний механізм. Його вивченням займається спеціальна галузь політичної науки — теорія міжнародних відносин, а в цьому розділі подано загальні уявлення з цього питання
<< | >>
Источник: Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.. Політологія . 2003

Еще по теме 5.3. Міжнародні відносини і світовий політичний процес:

 1. Розділ 5 СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 2. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу
 3. 10.1. Основні тенденції у світовому політичному процесі. Міжнародні відносини. Міжнародна політика
 4. Тема 13. Світовий політичний процес
 5. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 6. Тема 10: Світовий політичний процес
 7. 2.3.3. Політичні процеси та політична діяльність: таємниці політичного дійства
 8. Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин
 9. 6.5. Світова та міжнародні валютні системи
 10. 26.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини
 11. Розділ 3. Міжнародні відносини як суспільне явище
 12. Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави
 13. 4.1.2. Міжнародні економічні відносини
 14. 5.1.1. Міжнародні відносини як цілісна система