<<
>>

Національна ідея в українській політичній думці

Бібліографічний списокОбов’язкова література

1. І.С.Дзюбко, К.М. Левківський. Політологія: Підручник. К., 2001

2. О.В.Бабкіна, В.П. Горбатенко. Політологія: Підручник.
– К., 2002

3. П.П.Шляхтун. Політологія: Підручник. – К., 2002.

4. В.М.Піча, Н.М. Хома. Політологія: Навчальний посібник. К., 2002.Додаткова література

1. Білинський А. Народ, нація, держава // Віче. – 1984. - № 9.

2. Іванишин В. Нація. Державність. Націоналізм. Дрогобич, 1992.

3. Грінченко Б., Драгоманов М.Діалоги про українську національну справу – К., 1994.

4. Касьянов Г. Український націоналізм: спроба переосмислення // Віче. – 1997 - № 1.

5. Поздняков З.А. Нация. Национализм. Национальные интересы. – М., 1994.

6. Римаренко Ю.І. Національний розвій України. – К., 1995.

7. Шкляр Л.Е. Українці: етногенез, етнос, етнонімія. // Віче. – 1997. № 1.

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Національна ідея в українській політичній думці:

 1. Політичні еліти та політичні лідери – важливі суб’єкти адміністративно-управлінської реформи
 2. 22. Національний продукт та його форми. Національний дохід та його розподіл
 3. Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: ретроспектива та сучасність
 4. Українські землі під владою Польщі та Литви
 5. 1.2. Сучасна геополітична ситуація та українські національні економічні пріоритети
 6. 5.3.4. Продовольчий потенціал: українські реалії у світлі міжнародних проблем
 7. 2.10.4. Морський та річковий транспорт: світові тенденції та українські реалії
 8. 2.5. Етнонаціональні відносини й національна політика
 9. 17.3. Перерозподіл національного доходу і споживання
 10. 17.4. Споживання, національний дохід і заощадження
 11. Сприяння освіті представників національних меншин
 12. Моделі розподілу національного доходу