<<
>>

4.1.4. Особливості становлення політичної культури в Україні

В сучасній Україні відбувається процес переходу від одного типу і виду політичної культури до іншого. Цей процес хвилеподібний, точиться боротьба традицій, звичаїв, норм. При цьому слід розуміти, що рух до демократичної правової держави не передбачає відразу і становлення нової демократичної культури.
Це суперечливий процес.

Особливо актуальне питання сьогодення в Україні — проблеми політичного діалогу та політичних дискусій. Трагедія в тому, що тривалий час у нас прищеплювали класово-нігілістичне ставлення до культури. Те, що називалося соціалістичною культурою, насправді нею не було. Це був пропагандистський механізм, утворений на базі спотвореної, вульгарної ідеології. Джерелом політичної культури вважалася пролетарська культура, а оскільки чистої безпосередньої такої культури не було і не могло бути, то це виявилося певним чином узаконеним безкультур'ям.

Необхідно пам'ятати, що нетерпимість і культура — явища не сумісні. Культура виражається насамперед у терпимості. Культура — це розуміння неабсолютності своїх знань. Чим людина культурніша в широкому розумінні, тим менше вона переконана у своїх знаннях, тим чутливіша до чужої думки, філософії, поглядів. Важливе місце має політичний діалог представників суспільно-політичних течій з різною ідеологією. Розглядаючи проблеми формування політичної культури в Україні на сучасному етапі, треба мати на увазі, що тоталітарна культура сама по собі не розпадеться. Вона має своїх носіїв серед політичних діячів (хоча би представників колишньої партійної державної номенклатури), свою базу в існуючих старих економічних структурах, свою опору в догматичних політичних стереотипах. Тому потрібна творча робота, спрямована на створення і утвердження демократичної політичної культури, яка б передбачала:

— визначення змісту і шляхів та способів державотворення;

— утвердження в суспільстві, у політичній діяльності орієнтацій на повагу до людини як найвищої цінності, підвищення дієвості інститутів, що забезпечують реалізацію цієї цінності;

— орієнтацію не тільки на державу, а й на громадянське суспільство, створення передумов для верховенства права й закону;

— утвердження у політичних відносинах толерантності, політичного плюралізму;

— широке використання зарубіжного досвіду у формуванні політичної культури, зокрема у справі досягнення громадянської злагоди, політичного консенсусу, компромісів, діяльності політичної опозиції, способів розв'язання різних конфліктів, організації електорального процесу, функціонування урядових і неурядових організацій.

Сучасні процеси формування демократичної політичної культури є складовою частиною національного відродження України.

Існує взаємозв'язок між зростанням національної та історичної свідомості і політичної культури народу.

Отже, політична культура відображає досягнутий рівень впровадження культури в політичну діяльність і політичну свідомість, в культуру суспільства і особи. Рівень політичної культури має важливе значення на кожному історичному етапі розвитку будь-якого суспільства

<< | >>
Источник: Вегеш М.М.. Політологія. 2008

Еще по теме 4.1.4. Особливості становлення політичної культури в Україні:

 1. 3.1.3. Особливості політичної участі в Україні
 2. Тема № 1 Політологія як система знань про науку. Становлення політичної науки в Україні
 3. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні
 4. 12.9. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
 5. 6.3. Особливості становлення багатопартійної системи в Україні: взаємодія з державною службою
 6. Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні
 7. Тема 3: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 8. 1.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.)
 9. 1.3. Формування сучасної політичної науки в Україні
 10. Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 11. Тема: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 12. Типи політичної культури
 13. Сутність політичної культури
 14. Проблема становлення політичної системи України
 15. Особливості інфляції в україні
 16. 5.5. ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ