<<
>>

3.12.3. Політична культура керівника - системна громадянська якість

Третє питання теми є не тільки важливим, але й одним із завершальних, підсумкових для курсу політології, адже громадянин, керівник має засвоїти політичну культуру свого суспільства та діяти на основі розуміння свого високого соціально-політичного призначення.

Політична культура керівника має загальні та специфічні риси.

До загальних рис ми віднесли типологічні риси домінуючої політичної культури суспільства—підданської чи громадянської, культури англо-американського чи європейсько континентального типу, наявність у засвоєному вигляді, трансформованому для практичного керівництва колективами, всіх чи деяких елементів сучасної демократичної культури.

Такими загальними рисами політичної культури керівника, менеджера, управлінця XX — початку XXI століть є культура підданського типу (інколи з надмірним наголосом на відданість своїм політичним лідерам, керівникам держави), низька політична активність, намагання не втручатись у політичні перипетії, тим більше у політичну боротьбу.

До чинників формування політичної культури управлінця України ми віднесли:

1. Наявність у арсеналі важелів для виконання службових завдань у керівника адміністративної влади, яка є різновидом владно-політичних відносин.

2. Витіснення політичних аспектів життєдіяльності управлінця, керівника на периферію інтересів, бо управлінець, менеджер, як правило, доволі відсторонений від активного політичного дійства - не входить у склад керівництва політичних партій, не часто бере участь у активних формах політичної діяльності. Він виступає обмеженим об'єктом політичної пропаганди і агітації внаслідок самодостатньої життєвої позиції тощо.

На наш погляд, є підстави виокремити політичну культуру управлінця, менеджера, керівника як культури політичної групи інтересів. Цю групу інтересів вирізняють такі соціально-політичні позиції

По-перше, керівники здебільшого зацікавлені у політичній та соціально-економічній стабільності суспільства, в обстановці якої відповідна активна самодіяльність в соціально-економічній сфері почувається впевнено, відстороненою від проявів політичної боротьби.

По-друге, для політичної культури управлінця - керівника більш характерним є поміркована позиція, яка заперечує надмірний активізм чи, навпаки, повну аполітичність у соціально-політичних питаннях, здебільшого це культура підданського типу.

Алмонд вважав, що у стабільному суспільстві добробуту патріархальні та підданські позиції врівноважують активність і політичну участь інших громадян.

По-третє, для менеджера - керівника притаманне ототожнення політики з державною політикою, так званий етатизм. Етатизм визнає державу першоосновою всіх суспільних процесів. У колишньому СРСР формуванню „державної", статистської політичної культури слугували політичні заняття (політична просвіта), партійні зібрання, активи керівників, значення яких було піднесено вище за підготовку фахівців у технічній сфері.

До специфічних рис ми віднесли:

1. Домінування у структурі політичних цінностей соціально-політичного змісту — патріотизму, любові до великої та "малої" Батьківщини.

2. Високий рівень ділових елементів політичної культури - відповідальності, почуття важливості службового обов'язку.

3. Політична поміркованість, яка не дозволяє бути серед представників радикальних ідеологічних течій

<< | >>
Источник: Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології. 2009

Еще по теме 3.12.3. Політична культура керівника - системна громадянська якість:

 1. Тема 3.10. Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер
 2. 2.1.1. Політична система суспільства. Сутність системного підходу до аналізу політичних явищ і процесів
 3. 4.1. Політична свідомість, політична культура і політична соціалізація
 4. 1.1.4. Функції політології. Її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина
 5. Розділ 2. Громадянське суспільство і політичне життя
 6. 3.12.1 Політична культура - ціннісна, духовно-практична сторона політичного життя
 7. І. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 8. Навчальний посібник. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні, 2006
 9. 1. Партійно-політична система та громадянське суспільство сучасної Німеччини
 10. 2. Політична система та інститути громадянського суспільства Республіки Австрія
 11. 2. Взаємодія держави і громадянського суспільства в реалізації політичних та соціальних прав і свобод людини
 12. V. ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ В СТАНОВЛЕННІ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КРАЇНАХ СНД І БАЛТІЇ
 13. 3. Місце і роль інститутів громадянського суспільства країн ЦСЄ в інтеграції до європейських політичних та економічних структур.
 14. 4.1. Політична культура та ідеологія
 15. Розділ 4. Політична свідомість, культура та ідеологія
 16. Тема 8: Політична культура і соціалізація
 17. Тема 11. Політична культура і соціалізація
 18. Тема 3.12. Політична культура громадян в демократичній державі
 19. 4.1.2. Політична культура: природа, типи та функції
 20. Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури