<<
>>

І. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Попередні зауваження. Дискусія про громадянське суспільство, що спалахнула на початку 2002 року, хоча й мала короткотерміновий і дещо суперечливий характер, зрештою віддзеркалювала потребу ґрунтовно висвітлити теоретичні та прикладні аспекти проблеми, що стала актуальною на сучасному етапі суспільно-політичного розвитку України.

Проблема громадянського суспільства є не тільки об’ємною, а й надзвичайно складною, носить комплексний характер.

Комплексність її полягає в тому, що вона так чи інакше піднімає цілий ряд ключових питань, зокрема: співвідношення суспільства і державної влади, прав і обов’язків громадян перед державою і обов’язків держави перед громадянами; правового регулювання суспільних відносин; діяльності політичних партій і громадських організацій; місця та ролі засобів масової інформації.

У цьому контексті логічним бачиться той інтерес, який виявляє наукова громадськість до цієї проблеми. Відбуваються наукові конференції, “круглі столи”. Вийшли друком монографії, збірники наукових праць. У фокусі наукового інтересу опинились питання: що дозволяє вважати суспільство таким, яке досягло рівня, коли його тип справедливо кваліфікувати як громадянське суспільство? І які саме особливості суспільства роблять його громадянським? Інтерес підігрівався і тим, що ряд авторів взагалі відкидають поняття громадянського суспільства, стверджують, що воно застаріло, належить до минулого.

<< | >>
Источник: Навчальний посібник. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні. 2006

Еще по теме І. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ:

  1. Навчальний посібник. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні, 2006
  2. 2. Політична система та інститути громадянського суспільства Республіки Австрія
  3. Тема 6. Політична система суспільства, її інститути
  4. Тема 6: Політична система суспільства, її інститути
  5. Тема: Політична система суспільства, її інститути
  6. 1. Партійно-політична система та громадянське суспільство сучасної Німеччини
  7. V. ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ В СТАНОВЛЕННІ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КРАЇНАХ СНД І БАЛТІЇ
  8. 3. Інститут масової комунікації як складова громадянського суспільства
  9. Розділ 2. Громадянське суспільство і політичне життя
  10. 2. Процес формування і входження бізнес-еліти у владні структури та інститути громадянського суспільства сучасної України